RNDr. Eva Chundelová 10.3.2021
Sdílet  

Výsledky přijímacího řízení

Školní rok 2021/2022 

Ředitelka školy v souladu s opatřením MŠMT rozhodla, že pro školní rok 2021/2022 nebude u večerní formy studia oboru praktická sestra součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.

U denní formy studia tohoto oboru i u ostatních maturitních oborů podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny (jednotná přijímací zkouška se koná).

Výběr jazyků - bude zveřejněn v červnu 2021

 • praktická sestra

  • denní (Aj, Rj, Nj) 
      
  • večerní (Aj, Rj, Nj)  
 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  


ISIC karta

Podle zákona č. 135/2020 Sb., bude uchazeč odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Zákon č. 135/2020 Sb., stanovuje jednotný termín, dokdy nejpozději musí uchazeči přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni uchazeči uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. 

 

 

 

 

 

2020/2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

obor sociální činnost zde

 

Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Bližší informace zde

 

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 23.6.2020

Maturitní obory

obor praktická sestra zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor sociální činnost zde

obor praktická sestra - večerní studium zde

 

Řešení žádostí o vydání nového rozhodnutí

Maturitní obory

obor praktická sestra denní zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor zdravotnické lyceum zde

obor sociální činnost zde

 

Učební obor 24. 4. 2020 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Maturitní obor 15. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde
ortoticko - protetický technik Zde
praktická sestra - večerní Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše). Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Náhradní termín 19. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
bezpečnostně právní činnost Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše).