RNDr. Eva Chundelová 3.1.2022
Sdílet  

Výsledky přijímacího řízení

Školní rok 2022/2023

Pokud nám to pandemická situace dovolí, nabízí naše škola většinou třikrát den otevřených dveří. Termíny dne otevřených dveří budou zveřejněny na našich webových stránkách www.szs-ruska.cz  - v letošním roce se jedná o tyto termíny:                      

středa 19. ledna 2022, 16. 30 - 18.00 hod.

sobota 12. února 2022, 9 – 12 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni všichni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

 

Pokud se nezmění kritéria přijímacího řízení, mají  výsledky jednotných přijímacích zkoušek váhu 60% a výsledky ze ZŠ 40% (u oboru BPČ váha JPZ = 60%, výsledky ze ZŠ 20%, výsledek fyzického testu 20%, obor Ošetřovatel je přijímán na základě výsledků na ZŠ).

 

Letošní termíny JPZ jsou 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (obor BPČ má ve stejných dnech i fyzické testy), přihlášku je nutné odevzdat do 1. 3. 2022.

Podmínky přijetí

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 Výsledky 2. kola obor praktická sestra zde

Informace pro uchazeče a rodiče:

Informativní schůzky pro zákonné zástupce přijatých uchazečů o studium v 1. ročnících.

Schůzky proběhnou prezenční formou ve škole. Vzhledem k situaci a naší snaze o zachování bezpečnosti všech přítomných budou rozděleny podle oborů do dvou termínech.

Ve středu 23. 6. 2021 od 16 hodin se uskuteční schůzka pro obory praktická sestra a zdravotnické lyceum.

V pondělí 28. 6. 2021 od 16 hodin se uskuteční schůzka pro obory bezpečnostně právní činnost, sociální činnost a ošetřovatel.

Podle jednotlivých tříd budou zákonní zástupci v učebnách. Vše bylo konzultováno s hygienickou stanicí.

Na jednoho žáka bude umožněn vstup pouze jednomu zástupci, a to po splnění podmínek, které stanovila hygienická stanice (prodělané onemocnění COVID 19, očkování, platný test dle současného nařízení).

Čestné prohlášení pro zákonné zástupce zde

Informace pro zákonné zástupce   zde

 

Při odevzdání Zápisového lístku může uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zároveň přinést vyplněnou Žádost o vystavení ISIC karty (nutná ke vstupu žáka do školy), fotografii, finanční částku a příslušný formulář s výběrem cizího jazyka/jazyků dle studijního oboru. Detailní informace viz níže.

Přihlášky na adaptační kurz (pro obor BPČ povinný) a informace - ke stažení nastránkách školy (Pro uchazeče, záložka Adaptační kurz), kontaktní osoba Mgr. Hřebíková

 

Řešení odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Maturitní obory

bezpečnostně právní činnost    zde

sociální činnost   zde

zdravotnické lyceum   zde

praktická sestra denní    zde

Učební obor

ošetřovatel   zde

 

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu

Maturitní obory

bezpečnostně právní činnost   zde

praktická sestra denní    zde

zdravotnické lyceum    zde

 

Učební obor 19. 5. 2021 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý pracovní den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Maturitní obor 19. 5. 2021 

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde
praktická sestra - večerní Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše). Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý pracovní den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Výběr jazyků pro žáky oborů:


ISIC karta

Žádost o ISIC a fotografii lze zaslat také mailem a částku 290,- Kč můžete uhradit na účet školy (2003780005/6000).

Podle zákona č. 135/2020 Sb., bude uchazeč odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Zákon č. 135/2020 Sb., stanovuje jednotný termín, dokdy nejpozději musí uchazeči přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni uchazeči uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. 

 

2020/2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

obor sociální činnost zde

 

 

Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Bližší informace zde

 

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 23.6.2020

Maturitní obory

obor praktická sestra zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor sociální činnost zde

obor praktická sestra - večerní studium zde

 

Řešení žádostí o vydání nového rozhodnutí

Maturitní obory

obor praktická sestra denní zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor zdravotnické lyceum zde

obor sociální činnost zde

 

Učební obor 24. 4. 2020 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Maturitní obor 15. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde
ortoticko - protetický technik Zde
praktická sestra - večerní Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše). Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Náhradní termín 19. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
bezpečnostně právní činnost Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše).