RNDr. Eva Chundelová 31.8.2020
Sdílet  

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

obor ortoticko-protetický technik zde

obor sociální činnost zde

 

Školní rok 2020/2021 

Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Bližší informace zde

 

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 23.6.2020

Maturitní obory

obor praktická sestra zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor sociální činnost zde

obor praktická sestra - večerní studium zde

 

Řešení žádostí o vydání nového rozhodnutí

Maturitní obory

obor praktická sestra denní zde

obor bezpečnostně právní činnost zde

obor zdravotnické lyceum zde

obor sociální činnost zde

 

Učební obor 24. 4. 2020 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Maturitní obor 15. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde
ortoticko - protetický technik Zde
praktická sestra - večerní Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše). Zápisové lístky pro maturitní obory je možné odevzdat každý den od 8.00 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

Náhradní termín 19. 6. 2020 

Studijní obor Výsledky
bezpečnostně právní činnost Zde

Zápisové lístky - informace naleznete na přehledu přijatých / nepřijatých žáků pro daný obor (viz. výše).

 

Výběr jazyků:

  • praktická sestra  denní (Aj, Rj, Nj)  zde   večerní (Aj, Rj, Nj)  zde
  • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  zde
  • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  zde
  • sociální činnost (Aj, Rj, Nj)  zde

  • ortoticko - protetický technik  zde
  • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  zde


ISIC karta

Podle zákona č. 135/2020 Sb., bude uchazeč odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Zákon č. 135/2020 Sb., stanovuje jednotný termín, dokdy nejpozději musí uchazeči přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni uchazeči uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.