Zaměstnanci školy

ředitelka

statutární zástupkyně ředitelky

zástupce ředitelky

vedoucí praktického vyučování

učitelka - učitel

vedoucí PK

Studijnín oddělení

Školní poradenské pracoviště

Sekretariát školy