Zaměstnanci školy

ředitelka

statutární zástupkyně ředitelky

zástupce ředitelky

vedoucí praktického vyučování

Studijní oddělení

Školní poradenské pracoviště

Sekretariát školy