RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Ortoticko - protetický technik

Ortoticko - protetický technik

Studijní obor ortoticko-protetický technik připravuje střední zdravotnické pracovníky pro oblast ortopedické protetiky dětí, dorostu i dospělých ve státních i soukromých zařízeních.

Je stanoven tak, aby žák po ukončení studia a absolvování nástupní praxe mohl kvalifikovaně vykonávat činnosti ortotického protetika a byl připraven i ke studiu na VŠ. Dosažený stupeň rozvoje rozumových, etických a citových schopností mu umožňuje samostatný přístup k plnění svých pracovních úkolů, umí logicky myslet a jsou u něho vytvořeny předpoklady tvůrčího způsobu myšlení. Umí vyhledávat potřebné informace a samostatně s nimi pracovat.

Odbornou složku tvoří odborné předměty, které rozhodujícím způsobem formují odborný profil absolventa. Jsou koncipovány jako otevřený dynamický systém, který respektuje mezní postavení oboru mezi technickým a zdravotnickým zaměřením.

Tento obor lze studovat v ČR pouze na SZŠ v Ruské a pokračovat v bakalářském studiu jedině na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK na Praze 6.

Délka a forma studia - Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium pro žáky základních škol (především pro chlapce). Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady žáků - Přijímání uchazečů je prováděno podle platné vyhlášky. Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení a splňují zdravotní kritéria. Studium je určeno zejména pro chlapce.

Kmenový obor - 5344M Technik ve zdravotnictví

Obor vzdělávání - 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik - Školní vzdělávací program (ŠVP) podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru ortoticko-protetický technik je k nahlédnutí v sekretariátu školy.