RNDr. Eva Chundelová 12.9.2021
Sdílet  

Adaptační kurz

Školní rok 2022/2023

Informace budeme průběžně doplňovat podle aktuální situace.

 

 

 

Adaptační kurz pro budoucí 1. ročník 2021/2022 (neplatí pro obor Ošetřovatel – jiný program)

 • sledujeme situaci a připravujeme na září 2021 Adaptační kurz pro žáky maturitních oborů,

 • všichni žáci přijatí do 1. ročníku obdrží písemné informace o adaptačním kurzu zároveň s informacemi o přijetí ke studiu,

 • řídíme se pokyny MZČR a MŠMT a reagujeme na situaci v ČR.

 

Přihlášky na adaptační kurzy budou zveřejněny v červnu 2021

 • obor BPČ   (bezpečnostně právní činnostt)

 • obory PS, ZL,   (PS - praktická sestra, ZL - zdravotnické lyceum, SČ - sociální činnost)

 • obor Ošetřovatel – AK v Praze (akce třídy s třídním učitelem)

 

Výběr jazyků - bude upřesněno v červnu 2021

 • praktická sestra 
  • denní (Aj, Rj, Nj) 
      
  • večerní (Aj, Rj, Nj)  
 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj) 

ISIC karta