RNDr. Eva Chundelová 22.10.2021
Sdílet  

JZZZ - závěrečné zkoušky

Školní rok 2020/2021

Zimní termín praktické JZZZ - 3. prosince 2021.

Témata zkoušek zůstavají stejná jako v jarním termínu.

 

Zkouška Termín
Písemná písemné testy se nekonají
Praktická 2. 6. - 4. 6. 2021
Ústní 14. 6. 2021

 

Témata závěrečné zkoušky:

  • praktická   zde 

  • ústní       zde

 

Praktická zkouška se bude konat na oddělení dlouhodobé péče, ÚVN Praha.