RNDr. Eva Chundelová 19.2.2021
Sdílet  

JZZZ - závěrečné zkoušky

Školní rok 2020/2021

Zkouška Termín
Písemná písemné testy se nekonají
Praktická 2. 6. - 4. 6. 2021
Ústní 14. 6. 2021

 

Témata závěrečné zkoušky:

  • praktická   bude doplněno

  • ústní       bude doplněno

 

Praktická zkouška se bude konat nA oddělení dlouhodobé péče, ÚVN Praha.