RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Ošetřovatel

Ošetřovatel

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Obor je ukončen výučním listem.

Délka a formy studia - 3 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Obor vzdělávání - 53-41-H/01 Ošetřovatel - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2010

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Ošetřovatel je k nahlédnutí v sekretariátu školy.