RNDr. Eva Chundelová 20.8.2020
Sdílet  

Povinně zveřejňované údaje

Pověření zde

Náplň práce pověřence pro ochranu osobních údajů zde

Činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů zde

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovány, jsou k nahlednutí u ředitelky školy.

Zřizovací listina zde

Zprávy o poskytování informací 

Rok Zpráva
2015 zde
2016 zde
2017 zde
2018 zde
2019 zde

 

Povinně zveřejňované smlouvy

Níže jsou uvedeny povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb. (struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu) a dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Název subjektu

Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91/2200

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol
a školských zařízení ČR.

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.      

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1

Zřizovací listina ze dne 29. 1. 2016.

3. Organizační struktura

    Organizační struktura  zde                                     

4.  Kontaktní spojení

4.1  Poštovní adresa - Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10                                             

4.2  Adresa pro osobní návštěvy - stejná jako poštovní.

4.3  Úřední hodiny 

Oddělení Den Čas
sekretariát  po - pá 10.00 – 12.00
  út a čt 13.00 – 14.30 
     
studijní odd. po - pá 9.00 – 12.00
    13.00 – 15.00

4.4  Telefonní čísla   

Oddělení Telefonní číslo
recepce  246 090 801
ředitelka  školy 246 090 804
sekretariát  246 090 805
studijní oddělení 246 090 802, 246 090 836
statutární zástupkyně       246 090 822
hospodářka 246 090 803
pokladna školy 246 090 816
personální oddělení 246 090 820

 Kontakty na učitele a konzultační hodiny zde

4.5  Datová schránka                   rzbybuq

4.6  Adresa internetové stránky    www.szs-ruska.cz

4.7  Adresa e-podatelny               sekretariat@szs-ruska.cz

4.8  Další elektronické adresy       studijni@szs-ruska.cz  

5. Případné platby lze poukázat  číslo účtu 200 378 0005/6000 , PPF banka a.s.

    Platby v hotovosti - pokladna školy

6. IČ   00638765

    IZO školy  110031008

    Resortní identifikátor (RED_IZO): 600019471

7. DIČ  Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1  Seznam hlavních koncepčních dokumentů   

Dokument Rok Čas
Školní řád 2015 zde
Dodatek ke školnímu řádu 2017 zde
     
Školní vzdělávací plány ŠVP   k nahlédnutí v sekretariátu školy

Výroční zprávy zde

 

8.2 Rozpočet                    

Dokument Rok  
Rozpočet 2015 zde (součást VZ 14/15)
Rozpočet 2016 zde (součást VZ 15/16)
Rozpočet 2017 zde (součást VZ 16/17)
Rozpočet 2018 zde (součást VZ17/18)
Rozpočet 2019 zde (součást VZ 18/19)
     

9. Žádosti o informace            

    Žádosti o informace posílejte na sekretariat@szs-ruska.cz nebo ředitelce školy kohoutova@szs-ruska.cz                               

10. Příjem žádostí a další podání

       Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy)

       Elektronicky na sekretariat@szs-ruska.cz

11. Opravné prostředky            

      Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.  Správní řád   

12. Formuláře                               

      Formuláře     

13. Popisy postupů, návody na řešení životních situací  

      Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách sekretariat@szs-ruska.cz nebo studijni@szs-ruska.cz.

      Lhůty pro řešení jsou ve Správním řádu.

      Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy zde                                                      

14.2. Vydané právní předpisy         

         Školní řád a Dodatek ke školnímu řádu

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací           

         Sazebník uhrady

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací zde          

16. Licenční smlouvy                                                                                                   

17. Výroční zprávy (podle zákona č. 106/1999 Sb.)  zde