Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovací listina

Zprávy o poskytování informací za rok 2015

                                                       2016

Povinně zveřejňované smlouvy

 

Níže jsou uvedeny povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb. (struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu) a dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Název subjektu

Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91/2200

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol
a školských zařízení ČR.

 

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.      

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1

Zřizovací listina ze dne 29. 1. 2016.

 

3. Organizační struktura

                                                Organizační struktura

 

4.  Kontaktní spojení

4.1 Poštovní                                Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200,
                                                 100 00 Praha 10

4.2  Adresa pro osobní návštěvy   Stejná jako poštovní.

4.3  Úřední hodiny                       sekretariát       pracovní dny      10.00 – 12.00

                                                                       úterý a čtvrtek   13.00 – 14.30          

                                                Studijní od.      pracovní dny        9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00

                                                Konzultační hodiny učitelů - Kontakty

4.4  Telefonní čísla                       recepce                                 246 090 801

                                                ředitelka                                246 090 804

                                                sekretariát                             246 090 805  

                                                studijní od.                            246 090 802

                                                statutární zástupkyně             246 090 807

                                                hospodářka                           246 090 803

                                                Kontakty na jednotlivé učitele - Kontakty

4.5  Číslo faxu                            246 090 835

4.6  Adresa internetové stránky   www.szs-ruska.cz

4.7 Adresa e-podatelny               sekretariat@szs-ruska.cz

4.8  Další elektronické adresy       studijni@szs-ruska.cz

                                                Další jsou v záložce Kontakty

 

5. Případné platby lze poukázat     číslo účtu 200 378 0005/6000 , PPF banka a.s.

                                                      Platby v hotovosti - pokladna školy

 

6. IČ                                          00638765

    IZO školy                               110031008

                                                  Resortní identifikátor (RED_IZO): 600019471

 

7. DIČ                                        Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

8.1  Seznam hlavních koncepčních dokumentů          

                                                   Školní řád

                                                   Školní vzdělávací plány – k nahlédnutí v sekretariátu školy

                                                   Výroční zpráva za šk. rok 2014/2015

                                                   Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

 

 8.2 Rozpočet                              Rozpočet 2017

                                                   Rozpočet na rok 2016

                                                   (Rozpočet je součástí Výroční zprávy za šk. rok 2015/2016)

                                                   Rozpočet za rok 2015

                                                   (Rozpočet je součástí Výroční zprávy za šk. rok 2014/2015)

 

9. Žádosti o informace                Žádosti o informace posílejte na sekretariat@szs-ruska.cz

                                                   nebo ředitelce školy kohoutova@szs-ruska.cz

 

10. Příjem žádostí a další podání Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy)

                                                    Elektronicky na sekretariat@szs-ruska.cz

 

11. Opravné prostředky               Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy
                                                    (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí
                                                    příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

                                                    Správní řád

 

12. Formuláře                              Formuláře

 

13. Popisy postupů, návody na řešení životních situací           

                                                    Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte
                                                    na adresách sekretariat@szs-ruska.cz
                                                    nebo studijni@szs-ruska.cz.

                                                    Lhůty pro řešení jsou ve Správním řádu.

                                                    Životní situace související se školou a jejich řešení
                                                    jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

                                                     Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
                                                     vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
                                                     v platném znění

                                                     Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
                                                     v platném znění

                                                     Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení

                                                     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím
                                                     v platném znění

                                                     Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

                                                     Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

                                                     Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost
                                                     v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
                                                     v platném znění

                                                     Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

                                                     Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

 

14.2. Vydané právní předpisy           Školní řád

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací            Sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací              ---

 

16. Licenční smlouvy                                                                                                   ---

 

17. Výroční zprávy (podle zákona č. 106/1999 Sb.)     Výroční zprávy za jednotlivé školní roky
                                                                                             
jsou umístěny v Dokumentech školy.

 

Organizační řád

 

Novinky

Maturitní zkouška jaro 2018

Přihlášky k maturitní zkoušce si můžete vyzvednout na studijním oddělení, poslední termín odevzdání je 1.12.2017.

Den otevřených dveří

Ve středu 29. listopadu 2017 proběhne v budově školy od 16.30 do 18 hodin Den otevřených dveří.

Schůzka HV SRP SZŠ

Ve středu 22. listopadu 2017 proběhne od 16.30 hodin v budově školy schůzka hlavního výboru SRP.

Třídní schůzky

Ve středu 22. listopadu 2017 se budou od 17 hodin konat třídní schůzky v budově školy.

Vzhledem k nepřítomnosti třídních učitelek budou mít třídy 1. B a 2. B náhradní třídní schůzku ve středu 29. listopadu 2017 od 17 hodin v budově školy.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz