Martin Liška 12.9.2021
Sdílet  

Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium v 1. ročníku ve školním roce 2022 - 2023

Pokud nám to pandemická situace dovolí, nabízí naše škola většinou třikrát den otevřených dveří. Termíny dne otevřených dveří budou zveřejněny na našich webových stránkách www.szs-ruska.cz  - v letošním roce se jedná o tyto termíny:                      

středa 8. prosince 2021, 16. 30 - 18.00 hod.

středa 19. ledna 2022, 16. 30 - 18.00 hod.

sobota 12. února 2022, 9 – 12 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni všichni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Pokud se nezmění kritéria přijímacího řízení, mají  výsledky jednotných přijímacích zkoušek váhu 60% a výsledky ze ZŠ 40% (u oboru BPČ váha JPZ = 60%, výsledky ze ZŠ 20%, výsledek fyzického testu 20%, obor Ošetřovatel je přijímán na základě výsledků na ZŠ).

 

Letošní termíny JPZ jsou 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (obor BPČ má ve stejných dnech i fyzické testy), přihlášku je nutné odevzdat do 1. 3. 2022.

 

Všechny informace o studijních oborech, počtech otevíraných tříd a podmínkách přijetí ke studiu naleznete na webových stránkách školy. 

 

 

 

Dny otevřených dveří Střední zdravotnické školy by měly proběhnout v níže uvedených termínech v budově školy Ruská 2200/91, Praha 10.