RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Praktická sestra

Praktická sestra

Odborná způsobilost praktické sestry je stanovena zákonem č. 201/2017 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Absolventi nacházejí široké uplatnění ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ordinace praktických i odborných lékařů), zařízeních domácí péče a sociálních zařízeních (pro seniory, zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné). Ošetřovatelskou péči poskytují dospělým i dětským klientům.

Je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělávání poskytuje žákům odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.

Praktická sestra se může dále vzdělávat na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech a odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky

Délka a formy studia - 4 roky denní a večerní 5 leté studium

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Kmenový obor - 53-41-M Ošetřovatelství

Obor vzdělávání - 53-41-M/03 Praktická sestra - školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2019

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. 4. 2018, pod č .j. MSMT-6186/2018-5 s účinností od I. 9. 2018

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Praktická sestra je k nahlédnutí v sekretariátu školy.