RNDr. Eva Chundelová 2.9.2021
Sdílet  

Školní jídelna

Ve školní výdejně SZŠ Ruská se obědy nevaří, ale pouze vydávají.

Stravování žáků zajišťujeme prostřednictvím firmy ERTUS - školní jídelny, spol. s r.o.
e-mail: info@ertus.cz

Cena obědu

36,-Kč za 1 oběd (v ceně obědu je polévka, hlavní jídlo, pití, zákusek nebo ovoce, případně salát)
V případě objednání a nevyzvednutí obědu (bez včasného zrušení) se peníze nevrací!

Objednání – rušení obědů

Žáci mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. 

Objednávání i rušení objednávek je možné nejpozději den dopředu do 12 hodin v místě školní jídelny nebo prostřednictvím internetu. Stránka pro objednávání a rušení obědů zde

Při prvním přihlášení žák zadá přihlašovací jméno ve tvaru: prijmeni.jmeno (např. ruzickova.ruzena) a totéž uvede jako heslo. Heslo je nutné po prvním přihlášení změnit.

Objednání obědů je možné pouze v případě, že je na jídelním kreditu dostatek finančních prostředků.

Možnosti platby obědů (= nabíjení jídelní kreditu)

  1. bankovním převodem*: číslo účtu: 43-2908540217/0100 + variabilní symbol
    (číslo variabilního symbolu zde)

        Variabilní symbol je nutné vždy uvést z důvodu správného připsání platby na Váš jídelní účet!

        *došlé platby se připisují na jídelní kredit pouze jednou týdně, je proto nutné s touto prodlevou počítat a platbu zaslat s příslušným předstihem

  1. v hotovosti - nabíjení jídelního kreditu v hotovosti je možné každý sudý čtvrtek (t.zn. 9. 9., 23. 9. , 7. 10., 21. 10., apod) v budově školy od 8.30 do 12.00.

Za hotovostní platby je možné si vyžádat příjmový pokladní doklad, a to i zpětně!

Přeplatky

V případě ukončení studia (příp. školního roku) se přeplatky nad 100 Kč vrací jen na základě písemné žádosti zákonných zástupců s kontaktním údajem pro možnost zpětného ověření žádosti.

Objednání – rušení obědů

Žáci mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Stránka pro objednávání a rušení obědů zde

 

Kontaktní osoba firmy ERTUS: paní Hostašová, mob. tel.: 777 804 076 (jaja.host@seznam.cz)