RNDr. Eva Chundelová 30.9.2020
Sdílet  

Učebnice - obory, ročníky

Školní rok 2020 / 2021

Seznamy učebnic pro jednotlivé obory SZŠ Ruská pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny po domluvě PK.

Maturitní obory

1. Zdravotnické lyceum zde
2. Praktická sestra (1. a 2. ročník) a Zdravotnický asistent (3. a 4. ročník) - denní zde
3. Zdravotnický asistent - večerní zde
4. Bezpečnostně právní činnost zde
5. Sociální činnost zde
6. Ortoticko - protetický technik zde

Učební obor

Ošetřovatel zde

 

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy do konce září 2019. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP – Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

V případě změny podmínek pro přiznání nároku hmotné nouze, je žák povinen takovou změnu oznámit škole do jednoho týdne. 

Formulář žádosti - zapůjčení učebnic zde