RNDr. Eva Chundelová 1.6.2020
Sdílet  

Učebnice - obory, ročníky

Školní rok 2020 / 2021

Seznamy učebnic pro jednotlivé obory SZŠ Ruská pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny po domluvě PK.

Maturitní obory

1. Zdravotnické lyceum
2. Praktická sestra a Zdravotnický asistent - denní
3. Zdravotnický asistent - večerní
4. Bezpečnostně právní činnost
5. Sociální činnost
6. Ortoticko - protetický technik

Učební obor

Ošetřovatel

 

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy do konce září 2019. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP – Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

V případě změny podmínek pro přiznání nároku hmotné nouze, je žák povinen takovou změnu oznámit škole do jednoho týdne. 

Formulář žádosti - zapůjčení učebnic