RNDr. Eva Chundelová 1.4.2020
Sdílet  

Mimořádná situace

Mimořádná situace

Sdělení ředitelky školy ze dne 28.5.2020

V souvislosti s další vlnou uvolňování opatření ve školách od 8. května a prostorovými a časovými možnostmi školy a vyučujících nabídnou v zájmu omezení neklasifikací a nedostatečného prospěchu někteří vyučující podle svých možností  osobní konzultace  žákům, zejména pro dokončení klasifikace ve školním roce 2019/2020. Tyto konzultace by proběhly 9. 6. 2020, konzultace k  doplnění známek pro umožnění klasifikace 11. 6. – 16. 6. 2020.

Žáky, u kterých  by bylo toto doplnění klasifikace možné, osloví jejich vyučující. Účast na konzultaci i vyzkoušení je dobrovolná,  netýká se celých tříd.

Pokud budete svým vyučujícím osloveni, připravte si na konzultaci dotazy týkající se samostatně prostudované látky, aby byla konzultace co nejvíce efektivní. Bude Vám zde nabídnut i termín konzultace na doplnění klasifikace a obsah zkoušené látky.

Při konzultacích se řiďte pravidly pro ochranu zdraví (viz naše webové stránky). Neplnoletí žáci musí na první konzultaci přinést Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.