RNDr. Eva Chundelová 20.11.2020
Sdílet  

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

Vážení žáci, rodiče,

posílám Vám aktuální informace, které vycházejí z Informací k provozu škol a školských zařízení (viz příloha), které jsem obdržela dnes datovou schránkou. Dále vycházím z upřesňujících informací, které jsem telefonicky zjišťovala od zodpovědných pracovníků z MŠMT. Prosím důkladně se s dokumentem seznamte!

Z dokumentu je zřejmé, že:

 • od středy 25.11.2020 začíná prezenční výuka žáků závěrečných ročníků středních škol (4. maturitní ročníky. 3.O a 5.V),

 • výuka končících ročníků bude realizována podle stálého rozvrhu hodin,

 • u ostatních ročníků (všechny ročníky mimo končících ročníků) bude probíhat praktické vyučování a praktická výuka (cvičení) prezenčně. Jedná se o cvičení uvedená v příloze, která budou vyučována při fyzické přítomnosti žáků ve škole,
 • žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole (praktická výuka a praktické cvičení) budou mít tento den distanční výuku jinou formou než on-line (např. vzhledem k času dojezdu do místa bydliště).
 • stravovat se ve škole lze od středy 25. listopadu 2020, objednání stravy přes WEB stránky,

 • žákům je nabídnuta individuální konzultace ve škole při dodržení počtu 1 žák a 1 vyučující (po předchozí dohodě s vyučujícím),

 • zdůrazňuji, že účast na výuce je povinná – KOMPLETNĚ OMLUVENOU VÝUKU má pouze žák, který má hejtmanem nařízenou PRACOVNÍ POVINNOST !!!
 • Pro žáky pracující v sociálních a zdravotnických službách v době nouzového stavu absenci bude omlouvat TU po individuální domluvě v souladu se ŠŘ.

 

Další informace:

 • Způsob hodnocení za 1. pololetí bude upřesněn vedením školy podle pokynů MŠMT,

 • opakuji, že je nutno nosit po celou dobu přítomnosti ve škole roušky, dodržovat proti epidemiologická opatření, prosím žáky, aby se neshromažďovali před školou, používali ochranu úst a nosu, používali bezkontaktní dezinfekce na ruce.
 • Během pobytu ve škole omezte kontakt s žáky jiných tříd. Škola má nadstandardně nastaveny protiepidemiologická opatření, žádáme o jejich dodržování.

Chápu, že tato situace není jednoduchá pro nikoho z nás, proto Vás žádám o maximální součinnost a spolupráci, v této těžké situaci, kdy část výuky je prezenční a část distanční. Věřte, že organizace takové výuky je pro nás velmi složitá a je mou hlavní snahou zajistit bezproblémovou výuku, informace ze strany kompetentních institucí nejsou jednoznačné a orientovat se v nich je náročné.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitelé, popř. vedení školy.

S pozdravem

PhDr. Mgr. Ivanka Kohoutová Ph.D, ředitelka školy

 

Přehled prezenční výuky nižších ročníků ve škole   zde

Informace o provozu škol a školských zařízení   zde