RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Specifika ošetřovatelské a sociální péče v severské zemi

Specifika ošetřovatelské a sociální péče v severské zemi

Projekt: Specifika ošetřovatelské a sociální péče v severské zemi

Aktivita: Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Délka trvání: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Ve výše uvedeném období se na naší škole realizoval zahraniční projekt, kterého se zúčastnilo ve dvou bězích 18 žáků. Jednalo se o žáky tří oborů, a to „Zdravotnický asistent“, „Ošetřovatel“ a „Sociální činnost“, kteří se zúčastnili patnáctidenní stáže ve finském městě Jyväskylä.

Konference o výsledcích projektu

Dne 19. června proběhla na naší škole odborná konference, věnovaná výsledkům projektu, který se realizoval v letech 2018 – 2019 ve Finsku. S hlavními rozdíly ve výuce odborných předmětů seznámila všechny přítomné Mgr. Tereza Johnová, poté následovalo vystoupení stážistů.

Žáci prezentovali specifika ošetřovatelské a sociální péče ve Finsku členům pedagogického sboru i zástupcům sociálních partnerů, kteří se školou dlouhodobě spolupracují. Po prezentaci proběhla živá diskuse, bylo znát, že vystoupení našich žáků všechny zaujalo. Poté předsedkyně předmětové komise ošetřovatelství a odborné výuky, Mgr. Gabriela Anisová, předala stážistům certifikáty.

Pedagogická rada

Dne 28. 6. 2019 proběhla pedagogická rada, věnovaná dalším výsledkům projektu.

Výchovná poradkyně RNDr. Dagmar Kenkušová zde vystoupila s prezentací, ve které se mimo jiné zaměřila na příčiny úspěchu finského školství a hlavně na integraci znevýhodněných žáků do výchovně vzdělávacího procesu. Mnohé z nápadů již postupně v naší škole realizujeme.

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak naše stáž probíhala (viz. Článek)  

Prezentace RNDr. Kenkušová

Prezentace Mgr. Johnová

Prezentace účastníků (1 - 5)

Finální publikace

Veškeré informace ohledně odborné stáže našich žáků ve Finsku, včetně fotogalerie, naleznete také na tomto odkazu:

Faceboková stránka zde