RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Harmonogram maturitní zkoušky

Harmonogram maturitní zkoušky

Harmonogram pro maturující ročníky

Vzhledem k mimořádné situaci budou níže uvedené termíny změněny dle pokynů MŠMT.

http://www.msmt.cz/

Údaje se budou v průběhu roku doplňovat a upřesňovat, sledujte je průběžně!

 • v průběhu října aktualizovat u svého třídního mailovou adresu, budou na ni chodit pozvánky k písemné části MZ, výsledky DT, výpisy hodnocení PP
 • do 2. 12. 2019 podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky (platí i pro opravné či náhradní termíny) – přihlášky obdrží třídní v druhé polovině listopadu, pro bývalé absolventy je k vyzvednutí u Mgr. Šiklové
 • s přihláškou se podává i originál posudku pedagogicko- psychologické poradny (pokud žádáte o uzpůsobení podmínek)
 • od 7.12 do 18. 12. 2019 kontrola údajů v kontrolní sestavě a na výpisu z přihlášky, potvrzení správnosti údajů v obou listinách podpisem
 • do 21. 3. 2020 poslat elektronicky vyučujícím českého azyka seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce v tabulce četby (pokud po kontrole budou zjištěny nedostatky, je nutné opravenou verzi odeslat do 31. 3. 2020)
 • začátek dubna – zaslání pozvánky k písemným částem MZ mailem, podpis o předání pozvánky
 • přihlášení na portál Cermatu – budete zde mít výsledky DT, PP, opravené záznamové archy, protokol o výsledcích společné části
 • písemné práce a didaktické testy budou v termínech:
  8. 4 - Čjl., 30. 4. - cizí jazyky, 4. - 6. 5. 2020 - didaktické testy
 • dubna 2020 ukončení klasifikace 4. ročníků a 5. V (potom bude stanoven konečný rozpis ústních zkoušek)
 • konec dubna 2020 - předání závěrečných vysvědčení (bude upřesněno)
 • do konce dubna 2020 budou mít žáci odevzdány všechny věci půjčené ve škole (knihy, pláště, klíčky od skříněk, pomůcky apod.
 • k maturitní zkoušce jdou jen ti žáci, kteří mají úspěšně ukončený 4. ročník
 • studijní volno v délce 5 dnů (nemusí být pohromadě) - konec dubna 2019 a v následujících volných dnech mezi PP, DT, praktickými a ústními maturitami
 • praktické maturitní zkoušky - bude upřesněno
 • ústní maturitní zkoušky – terminy budou upřesněny
 • vysvědčení o maturitní zkoušce - 2 pracovní dny poté, co budou Centru předány všechny výsledky ústních a profilových zkoušek za třídu, po domluvě s třídním předání vysvědčení třídě v co nejkratším termínu
 • červen 2020 - vygenerovány protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky
 • do června 2020 - přihlášky pro podzimní zkušební období 
 • červen 2020 - kontrola přihlášek, podpis kontrolní sestavy poslední týden v červnu
 • konec června a červenec 2020 – podpis protokolu o výpisu z přihlášky - povinně, 1. týden v červenci

Žák přestává být žákem školy den po předání vysvědčení třídě. O sociální a zdravotní pojištění se po tomto datu musí dál starat sám.