RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Harmonogram maturitní zkoušky

Harmonogram maturitní zkoušky

Harmonogram pro maturující ročníky

Vzhledem k mimořádné situaci mohou být níže uvedené termíny změněny dle pokynů MŠMT.

http://www.msmt.cz/

Údaje se budou v průběhu roku doplňovat a upřesňovat, sledujte je průběžně!

 • v průběhu října aktualizovat u svého třídního mailovou adresu, budou na ni chodit pozvánky k písemné části MZ, výsledky DT, výpisy hodnocení PP
 • do 1. 12. 2020 podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky (platí i pro opravné či náhradní termíny) – přihlášky obdrží třídní v druhé polovině listopadu, pro bývalé absolventy je k vyzvednutí u Mgr. Šiklové

 • s přihláškou se podává i originál posudku pedagogicko- psychologické poradny (pokud žádáte o uzpůsobení podmínek)

 • od 3.12 do 10. 12. 2020 kontrola údajů v kontrolní sestavě a na výpisu z přihlášky, potvrzení správnosti údajů v obou listinách podpisem
 • do 21. 3. 2021 poslat elektronicky vyučujícím českého jazyka seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce v tabulce četby (pokud po kontrole budou zjištěny nedostatky, je nutné opravenou verzi odeslat do 31. 3. 2021)

 • přihlášení na portál Cermatu dle pokynů – budete zde mít výsledky DT, opravené záznamové archy, protokol o výsledcích společné části

 • písemné práce budou v termínech:

  • písemná prácen z českého jazyka a literatury 6. 4. 2021

  • písemné práce z cizích jazyků 8. 4. 2021
 • duben 2021 - ukončení klasifikace 4. ročníků a 5. V (potom bude stanoven konečný rozpis ústních zkoušek)

 • 29. dubna 2021 - předání závěrečných vysvědčení 

 • do konce dubna 2021 budou mít žáci odevzdány všechny věci půjčené ve škole (knihy, pláště, klíčky od skříněk, pomůcky apod.)

 • k maturitní zkoušce jdou jen ti žáci, kteří mají úspěšně ukončený 4. ročník

 • studijní volno v délce 5 dnů (nemusí být pohromadě) - 30. dubna 2021 a v následujících volných dnech mezi DT, praktickými a ústními maturitami

 • didaktické testy - 3. 5. - 7. 5. 2021

 • praktické maturitní zkoušky - 10. 5. - 14. 5. 2021

 • ústní maturitní zkoušky – 17. 5. - 4. 6. 2021

 • vysvědčení o maturitní zkoušce - 2 pracovní dny poté, co budou Centru předány všechny výsledky ústních a profilových zkoušek za třídu, po domluvě s třídním předání vysvědčení třídě v co nejkratším termínu

 • červen 2021 - vygenerovány protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky

 • do 25. června 2021 - přihlášky pro podzimní zkušební období 

 • červen 2021 - kontrola přihlášek, podpis kontrolní sestavy poslední týden v červnu

 • konec června a červenec 2021 – podpis protokolu o výpisu z přihlášky - povinně, 1. týden v červenci

 • podzimní maturitní zkoušky - PP a DT 1. 9. - 10. 9. 2021, profilové maturitní zkoušky - 1. 9. - 20. 9. 2021

Žák přestává být žákem školy den po předání vysvědčení třídě. O sociální a zdravotní pojištění se po tomto datu musí dál starat sám.