RNDr. Eva Chundelová 21.9.2020
Sdílet  

Současná situace - COVID-19

Neustále komunikujeme s hygienickou stanicí Praha a provádíme veškerá opatření.

V karanténě jsou třídy 1. S, 1. T a 4. LB, což neznamená, že jsou celé třídy nemocné. Je to pouze preventivní opatření proti dalšímu šíření nemoci.

Termíny doby trvání karantény jsou orientační. Před návratem do školy je třeba počkat na výsledek testu a vyjádření praktického lékaře. 

V případě, že jsou zdraví žáci doma v karanténě, je třeba se účastnit distančního vyučování dle pokynů příslušných vyučujících. Rozvrh hodin jednotlivých tříd v karanténě bude po dobu trvání distanční výuky zachován ve stejném čase jako ve škole.

Další informace ohledně provozu školy budou aktualizované podle situace a pokynů MŠMT, MZ a KHS. Prosíme vás, ke všem dostupným informacím přistupujte zodpověďně.

 

Důležité informace od příslušné KHS:

  • Všechny osoby v karanténě jsou povinné nahlásit se svému ošetřujícímu lékaři.
  • Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli vystaveni kontaktu s onemocněním COVID-19, jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění.
  • Karanténa je povinná a většinou probíhá doma. Doba trvání je minimálně 10 dní, kdy se mohou příznaky onemocnění u osob projevit.
  • Žáci a  učitelé, kterých se karanténa týká, se nesmí účastnit výuky ve škole, tj. v budově školy, školním kolektivu.
  • Žádanky na odběry vystaví ošetřující lékař, který na základě negativního výsledku testu poté ukončí karanténu.
  • V případě, že bude výsledek výtěru na test PCR negativní, karanténní opatření se ruší (ošetřujícím lékařem) a osoby mohou zpět do kolektivu, při návratu do školy je nutné předložit potvrzení o ukončení karantény od praktického lékaře nebo potvrzení o negativním výsledku testu PCR od laboratoře, nutné u každého žáka ověřit.

 

Seznam odběrových míst naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ Na odběr je třeba se na vybraném odběrovém místě obvykle objednat.