RNDr. Eva Chundelová 31.8.2020
Sdílet  

Zahájení školního roku 2020/2021 a důležité informace ohledně COVIDu - 19

Zahájení školního roku 2020/2021 a důležité informace ohledně COVIDu - 19

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8 hodin pro denní studium. Žáci se dostaví do budovy školy. 

Pro večerní studium bude školní rok zahájen také v úterý 1. září 2020, pro 1. ročník veb 14.25 hodin v budově školy.

Třídy 3. V a 5. V se dostaví ve 13 hodin, koná se školení BOZ.

Na základě pokynů KHS, MŠMT a MZČR ředitelka školy ROZHODLA takto:

  • všichni žáci při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorách SZŠ Ruská musí mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem (rouška)

  • toto rozhodnutí se týká i všech osob vstupujících do budovy školy (včetně zaměstnanců).

Provoz školy vzhledem k epidemiologické situaci:

Škola se bude řídit doporučením MŠMT, které přizpůsobí konkrétním podmínkám  provozu školy, materiálně technickým standardům a personálním standardům,  počtu tříd a zaměstnanců.

Doporučení MŠMT zde

 

Organizace vzdělávání školního roku 2020/2021

Škola se bude snažit co nejlépe vyrovnat s   dopady vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a zároveň úspěšně zvládnout školní rok 2020/2021.

Na začátku školního roku vyučující zmapují dosažený pokrok žáků za období distanční výuky a zaměří se na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech. Výsledky vzdělávání žáka za období distanční výuky nebudou známkovány, pouze hodnoceny slovně. V tomto období budou žáci známkováni pouze za nově získané znalosti a dovednosti. Zvláštní pozornost škola věnuje těm žákům, jejichž podmínky v období distanční výuky byly zvlášť komplikované a jejichž dosažený pokrok neodpovídá potřebám pro další navazující vzdělávání.

Žáci i zákonní zástupci žáků mají možnost v případě potřeby (nejen o otázkách vzdělávání žáků) komunikovat i nadále osvědčenými způsoby z doby distanční výuky  - systém Bakalář, mailové adresy jednotlivých vyučujících, vedení školy.