RNDr. Eva Chundelová 3.7.2020
Sdílet  

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v těchto oborech:

75-41- M/01 Sociální činnost  - denní forma vzdělávání

Počet volných míst:   6

Podmínky přijetí:

Uchazeč předloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči budou seřazeni a přijati podle počtu bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce konané ve školním roce 2019/2020.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

53-44- M/01 Ortoticko-protetický technik  - denní forma vzdělávání

Počet volných míst:   6

Podmínky přijetí:

Uchazeč předloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči budou seřazeni a přijati podle počtu bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce konané ve školním roce 2019/2020.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uchazeč o přijetí ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 musí předložit řádně  vyplněný formulář příslušné přihlášky ke vzdělávání - studiu (formulář platný pro školní rok 2020/2021) podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.  Spolu přihláškou ke studiu musí předložit originály vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy.

Přihlášku ke studiu je nutné donést osobně do studijního oddělení školy do uvedeného termínu.

Ukončení přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bude dne 10. 7. 2020.

Výsledek rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 15. 7. 2020.