RNDr. Eva Chundelová 18.5.2020
Sdílet  

Souvislá odborná praxe

Pro žáky 3. ročníků oboru BPČ, ZA, SČ a 2.O

Vážení žáci, rodiče,

 přeposílám Vám informace ohledně organizace odborné (souvislé) praxe:

  • na základě informací ze strany MŠMT, MHMP, MVČR, jednání s řediteli jiných škol, současné nejasné epidemiologické situace a dokumentu harmonogram uvolňování v oblasti školství jsem rozhodla, že ve školním roce 2019/2020 bude odborná (souvislá) praxe organizována jinou formou (formou zpracování práce). Vzhledem k tomu, že na prvním místě musí být dodržení ŠVP jsem rozhodla, že odborná (souvislá) praxe nebude přesunuta na září školního roku 2020/2021. Podrobné informace Vám přepošlou Vaši třídní 
  • rozhodla jsem i z důvodu rovného zacházení napříč obory,  různému postoji zdravotnických zařízeních k odborné praxi, nedostatečnému množství ochranných pomůcek ze strany pracovišť, nutnosti personálně zajistit MZk a PZK.
    PRIMÁRNĚ JE MOU SNAHOU OCHRÁNIT ZDRAVÍ ŽÁKŮ I VYUČUJÍCH, snažím se eliminovat veškeré rizikové faktory. Dále je naší prioritou řádně ukončit studium 4. ročníků a provést přijímací řízení.

Všem Vám přeji pevné zdraví a v případě dotazů kontaktujte své třídní učitelé, popř. vedení školy.

PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, ředitelka