RNDr. Eva Chundelová 12.9.2021
Sdílet  

Školní rok 2022/23 - Informace k přijímacím zkouškám + Dny otevřených dveří

Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2022/23

Pokud nám to pandemická situace dovolí, nabízí naše škola většinou třikrát den otevřených dveří. Termíny dne otevřených dveří budou zveřejněny na našich webových stránkách www.szs-ruska.cz  - v letošním roce se jedná o tyto termíny:                      

středa 8. prosince 2021, 16. 30 - 18.00 hod.

středa 19. ledna 2022, 16. 30 - 18.00 hod.

sobota 12. února 2022, 9 – 12 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni všichni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Pokud se nezmění kritéria přijímacího řízení, mají  výsledky jednotných přijímacích zkoušek váhu 60% a výsledky ze ZŠ 40% (u oboru BPČ váha JPZ = 60%, výsledky ze ZŠ 20%, výsledek fyzického testu 20%, obor Ošetřovatel je přijímán na základě výsledků na ZŠ).

Letošní termíny JPZ jsou 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (obor BPČ má ve stejných dnech i fyzické testy), přihlášku je nutné odevzdat do 1. 3. 2022.