RNDr. Eva Chundelová 9.4.2021
Sdílet  

Přijímací řízení - informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce

Nové informace z MŠMT

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání  v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce

 1. Na jednotné přijímací zkoušky se prosím dostavte včas (7.20 – 8.20) a řiďte se při vchodu na zahradu školy pokyny ke vstupu, které budou rozmístěny před budovou – uchazeči budou chodit na stanoviště k evidenci účasti rozděleni podle abecedy. 
 2. Žádáme zákonné zástupce, aby uchazeče nedoprovázeli až k samotné budově školy, došlo by k neúnosnému a nepřehlednému shromažďování osob

 3. Každý uchazeč bude vcházet do prostoru zahrady se svojí pozvánkou, potvrzením o negativním testu na Covid-19 (viz další bod) a bude znát číslo místnosti, kde bude skládat přijímací zkoušky (je na pozvánce)

 4. O otestování a potvrzení o negativním testu na Covid-19 je nutné požádat základní školu, kam uchazeč dochází. Povinností základních škol je provádět testy a vydávat potvrzení. Test nesmí být starší 7 dní, pro jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 3. 5. 2021 i v úterý 4. 5. 2021 musí mít datum mezi 27. 4. 2021 – 3. 5. 2021.

 5. Naše SŠ testy provádět nebude, není tedy možné se nechat testovat v prostoru naší školy!

 6. Uchazeč bez potvrzení o negativním testu, s testem pozitivním nebo se zjevnými příznaky onemocnění nebude do budovy vpuštěn, nebude tedy moci konat jednotnou přijímací zkoušku!

 7. Pokud se někdo nebude moci jednotné přijímací zkoušky účastnit (z důvodu nemoci, neprokázání negativního výsledku testu a podobně), musí se do 3 dnů omluvit řediteli školy (nejlépe na adresu siklova@szs-ruska.cz), aby se mohl účastnit zkoušek v náhradním termínu.

 8. Uchazeči si u evidence budou dezinfikovat ruce, další dezinfekční prostředky jsou umístěny všude v prostorách školy. Při vstupu na zahradu školy i při celém průběhu zkoušek musí mít nasazeny ochranné pomůcky dle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-7 MŠMT a jeho případných aktualizací (viz msmt.cz).
  Škola se bude řídit Manuálem MŠMT a mimořádnými opatřeními platnými pro přijímací řízení ve šk. roce 2021.
 1. Mezi testy nebude uchazečům umožněno opouštět budovu školy, další pokyny
  o přijímacích zkouškách a jejich organizaci najdete na zaslané pozvánce. Prosím i nadále sledujte pokyny na webových stránkách školy, s vývojem hygienicko-epidemiologické situace se mohou měnit.

 2. Příloha Opatření obecné povahy zde

 3. Možnosti při testování žáků zde