RNDr. Eva Chundelová 2.11.2020
Sdílet  

Informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, vážení žáci,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 112 se prodlužuje nouzový stav do 20.11.2020 (viz příloha), proto i nadále vzdělávání na naší škole probíhá distanční formou. Výjimku podle nařízení vlády tvoří praktické vyučování a praktická příprava žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb.

Hodnocení distanční výuky probíhá podle pokynů jednotlivých vyučujících a je v souladu s pokyny MŠMT.

Ráda bych poděkovala všem žákům, kteří pracují v této těžké době ve zdravotnických a sociálních službách. Vážím si Vaší práce stejně jako celá společnost. TU budou informovat žáky o zásadách omlouvání absence a účasti na distanční výuce během práce ve zdravotnictví a sociálních službách.

Všem Vám přeji pevné zdraví a pozitivní myšlení.

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutovám ředitelka školy