RNDr. Eva Chundelová 14.9.2020
Sdílet  

Aktuální informace ředitelky školy

Na základě množících se dotazů bych Vás ráda informovala o následujícím:

 • Opakovaně jsem kontaktovala MŠMT, MZČR a KHS –  všechny metodické pokyny škola dodržuje a zajišťuje výuku podle nich,
 • na opakované dotazy od rodičů škola nesmí sdělovat žádné informace o počtu nakažených či  nařízené karanténě (informace ani o žácích ani o zaměstnancích),
 • karanténu nařizuje pouze hygienická stanice, popř. epidemiolog, není v gesci ředitele, ani není možné, aby ředitel zavíral třídy, rušil praxi, atp., vše rozhoduje hygienická stanice,
 • škola striktně postupuje podle metodických pokynů hlavní hygieničky (příslušné odkazy na stránkách MZ ČR)
 • škola má nadstandardně nastaveny opatření:
  • termokamery u vstupu
  • nutnost nosit roušky (již od 31.8.2020)
  • bezkontaktní dezinfekce u vstupu
  • dezinfekce na ruce v každé třídě
  • zvýšený úklid a dezinfekce prostor a WC (i během dne)
  • dezinfekční ubrousky pro učitele (klávesnice, atp.)
 • vedení školy opakovaně kontaktuje příslušného hygienika a řídí se jeho pokyny,
 • v případě dotazů kontaktujte třídní učitelé, vedení školy,
 • dále přeposílám kontakty na COVID info linku 1212
 • kontakt na příslušnou KHS 271 087 106

V současné době jsou třídy 2. O, 3. O a 4. B v domácí karanténě. Ve třídách bude probíhat distanční výuka. Karanténa by měla skončit v pátek 18. 9. 2020. Budeme se řídit pokyny KHS.

Všechny bych Vás ráda požádala v této těžké době o nešíření paniky. Není pravda, že ten, kdo je doma s nějakým zdravotním problémem má COVID. Diagnostika a postup náleží do rukou epidemiologa nikoliv ředitele školy. Problém s pozitivitou ve škole řeší desítky škol po republice. Naší snahou je ochránit zdraví žáků a zaměstnanců a splnit výuku dle ŠVP.

Především bych ráda ujistila rodiče, že škola dělá vše, co je v našich silách pro ochranu zdraví žáků a zaměstnanců, ale musíme postupovat v souladu s doporučením hygienické stanice, se kterou jsem opakovaně několikrát denně v kontaktu.

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy