RNDr. Eva Chundelová 24.6.2021
Sdílet  

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Dne 28. 6. 2021 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech:

53-41- M/03  Praktická sestra  - denní forma vzdělávání

Počet volných míst:  10

Podmínky přijetí:

Uchazeč předloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči budou seřazeni a přijati podle počtu bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce konané ve školním roce 2021/2022.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uchazeč o přijetí ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 musí předložit řádně  vyplněný formulář příslušné přihlášky ke vzdělávání - studiu (formulář platný pro školní rok 2021/2022) podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.  Spolu s přihláškou ke studiu musí předložit originály vysvědčení z 8. ročníku
a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Přihlášku ke studiu je nutné donést osobně do studijního oddělení školy do uvedeného termínu.

Ukončení přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bude dne 8. 7. 2021.

Výsledek rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 14. 7. 2021.