RNDr. Eva Chundelová 18.5.2020
Sdílet  

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekt: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Naše škola uspěla v grantovém řízení programu ERASMUS+ a naše žádost o grant v akci "Vzdělávací mobilita jednotlivců" byla finančně podpořena.

Tímto grantem bude financována sedmnáctidenní zahraniční stáž devíti studentů ve Španělsku, ve městě Granada, která proběhne v termínu 23. 4. - 9. 5. 2015. Naši studenti budou pracovat v domově seniorů, v nemocnici a v instituci Červeného kříže, kde budou poskytovat základní ošetřovatelskou (případně sociální) péči pod odborným dohledem španělských zdravotnických pracovníků.