RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí

Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí

Projekt: Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí

V letech 2014 – 2016 se na naší škole realizoval  výše uvedený projekt. Jednalo se o mobilitu žáků v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+.

Uskutečnili jsme tři výjezdy (dva ve spolupráci s norskými a jeden se španělskými partnery). Zúčastnilo se jejich 26 žáků oborů „Zdravotnický asistent“ a „Ošetřovatel“. Jedním z výstupů projektu je publikace, kterou předkládáme k nahlédnutí. V ní naleznete články odborných učitelů, kteří naše žáky při odborné stáži doprovázeli. V závěru publikace jsou připojeny Jednotky výsledků učení, které mohou využít ve svých projektech ostatní zdravotnické školy.

Můžete rovněž zhlédnout prezentace, které naší žáci v rámci tohoto projektu vytvořili a představili na závěrečném evaluačním semináři.

RNDr. Dagmar Kenkušová,
projektový manažer