RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Integrace metody CLIL do výuky na střední odborné škole

Integrace metody CLIL do výuky na střední odborné škole

Projekt: Integrace metody CLIL do výuky na střední odborné škole

Aktivita: Mobilita pracovníků škol

Délka trvání: od 7. 08. 2018 – 6. 02. 2019

Projekt je zaměřený na mobilitu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů ve dvou aktivitách:

  1. Metodický a jazykový kurz v Dublinu (Irsko)
  2. Stínování a výuka – Slovenko, Itálie a Nizozemsko

Hlavním cílem projektu je integrace metody CLIL do výuky, zlepšení výsledků žáků v cizím jazyku, teamteaching, zvýšení jazykových kompetenci pedagogů v cizích jazycích, vytvoření vazeb mezinárodní spolupráce a interkulturních vztahů, osvojení nových metod a jejich aplikace ve výuce, osobní zkušenost s výukou na zahraniční škole.

Slovensko - zpráva 

Itálie - zpráva

Publikace