RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Comparison of Barrier Nursing in Medical Facilities in Slovenia, Turkey and Czech republic

Comparison of Barrier Nursing in Medical Facilities in Slovenia, Turkey and Czech republic

Projekt: Comparison of Barrier Nursing in Medical Facilities in Slovenia, Turkey and Czech republic

Od října 2016 do konce února 2018 byl na naší škole realizován projekt podpořený programem Erasmus +. Jednalo se o projekt spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Naše škola se stala příjemcem grantu. Partnery v projektu byly Strednja zdravstvena sola Ljubljana ze Slovinska a Gumushacikoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turecka. Projektu se zúčastnilo celkem 18 žáků, kteří měli za úkol porovnat bariérovou ošetřovatelskou péči v Turecku, Slovinsku a České republice. Výstupem projektu bylo portfolio s vloženými články a prezentacemi, které předkládáme k využití.

Ve dnech od 21. do 25. listopadu 2016 se naše škola v zastoupení pěti vybraných studentů ze třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a dvou učitelů zúčastnila vzdělávací aktivity ve slovinské Lublani. Stáž se konala v rámci projektu podpořeného programem Erasmus+ s názvem Srovnání bariérové ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních v ČR, Slovinsku a Turecku. Našim partnerem v tomto projektu se stala Srednja zdravstvena sola Ljubljana. Škola nás velice příjemně překvapila svou moderností a stylem výuky. Všichni studenti i zaměstnanci školy se nám snažili vyjít maximálně vstříc a připravili nám zajímavý program zahrnující prohlídku školy, náslechy v praktických i teoretických vyučovacích hodinách ošetřovatelství, ošetřovatelské péči, mikrobiologii, veřejném zdravotnictví. Měli jsme možnost navštívit Všeobecnou fakultní nemocnici, kde nám byla umožněna exkurze na oddělení centrální sterilizace a infekční kliniku. Během pracovního setkání jsme navštívili i domov pro seniory. Všechny exkurze i vyučovací hodiny byly zaměřeny na získání potřebných informací ke splnění cílů projektu, tedy na otázky barierové ošetřovatelské péče. Úkolem našich studentů bylo vyhledat rozdílnosti v oblasti používání ochranných pomůcek při ošetřování pacientů, dezinfekce a sterilizace ve Slovinsku a v ČR. Shromáždit potřebné informace, vytvořit fotodokumentaci a zpracovat vše ve formě prezentací a článků. Nové poznatky předat dále ve své domovské organizaci.

Součástí programu bylo i seznámení s místní kulturou, s důrazem na místní architekturu Josipa Plečnika. Jeden den byl věnován výletu do přímořského letoviska Piran se zastávkou v jeskynním komplexu Postojna jama.

Celý program byl velmi profesionálně připraven našim studentům přesně na míru. Všemi studenty byla stáž hodnocena velmi kladně a do Slovinska se budeme rádi vracet.

Články a prezentace žáků