RNDr. Eva Chundelová 18.5.2020
Sdílet  

Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole

Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole

Projekt: Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole

Projekt „Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole“ v rámci programu Erasmus+ se skládá ze dvou částí a je zaměřen na profesní rozvoj pedagogických pracovníků a členů vedení školy. Časový rozvrh projektu je 1 rok.

Prví část projektu – „Job shedowing“ (stínování) vychází ze zapojení 12 učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů v hostitelských zemích – Slovensku, Slovinsku, Turecku a Itálii. Hlavním cílem projektu je získání nových pedagogických vědomosti a zkušenosti, je zaměřen na motivaci a podporu kreativity.

Do druhé části projektu se zapojí výchovná poradkyně a tři pedagogové vedení školy, kteří se zúčastní semináře na Islandu, zaměřeného na znevýhodněné skupiny studentů.

RNDr. Darina Balická (koordinátor projektu)

V březnu 2015 jsme navštívili Střední zdravotnickou školu na Slovensku.

V březnu 2015 jsme navštívili střední školu gymnaziálního typu v Turecku.

V březnu 2015 jsme navštívili Střední zdravotnickou školu ve Slovinsku.

V dubnu 2015 jsme navštívili střední školu gymnaziálního typu v Itálii.