Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Adopce na dálku

Do programu Adopce na dálku se naše škola zapojila na podzim 2012. Celá akce vzešla z iniciativy Mgr. Bohumila Auerspergera a jeho třídy 2. LA.

 

Co je Adopce na dálku?

Jde o projekt Arcidiecézní charity Praha, který finančně podporuje chudé děti z méně rozvinutých zemí. Umožňuje jim chodit do školy a získat tak vzdělání. To je v jejich životních podmínkách mnohem hůře dosažitelné, než například u nás.

 

Počátky projektu na SZŠ Ruská

S myšlenkou společně s ostatními žáky a pedagogy „adoptovat“ dítě přišel tehdejší 1. ročník oboru Sociální činnost roce 2012. V říjnu pak pod vedením Mgr. Bohumila Auerspergera vznikla skupina organizátorů, která se začala jednou týdně scházet a adopci plánovat.

"Nejdůležitější věcí, kterou jsme řešili, bylo, jak informovat studenty o projektu tak, aby je to oslovilo a přesvědčili jsme je, aby s námi do toho šli a aby ten způsob zároveň byl pro nás proveditelný. Nakonec jsme vytvořili prezentaci s informacemi, kdo jsme a co je Adopce na dálku. A také proč je potřeba, aby se k nám přidali. Prezentaci studentům promítli třídní učitelé a adopce měla velký ohlas. Přispěla většina tříd a pedagogů a vybraná částka se vyšplhala na úžasných 14 800 Kč.

Dále jsme řešili to, ze které země bude námi podporované dítě. Každá třída se k této volbě mohla vyjádřit a ukázalo se, že mezi studenty jasně vede Afrika. Po nelehkém rozhodování nakonec zvítězila anglicky mluvící Uganda.

Naším zatím posledním úkolem bylo vybrat konkrétního chlapce či dívku. Po nastudování informací o dětech v databázi charity jsme se jednoznačně rozhodli pro Apiyo Proscoviu, dvanáctiletou dívku, která se chce stát zdravotní sestrou. Poté, co byla za občanské války jejich rodině zabavena půda, žije s matkou, nemocným otcem a sourozenci v uprchlickém táboře.

Peníze, které jsme pro Apiyo vybrali, budou použity na náklady spojené s jejím vzděláním, na oblečení a jídlo. Menší část těchto peněz bude využita na další vzdělávací projekty charity pro rodiny chudých v oblasti, kde Apiyo žije. Jako dárci máme možnost si s Apiyo dopisovat a také budeme informováni o tom, jak si ve škole vede.

Projekt Adopce na dálku je dlouhodobá záležitost vyžadující zodpovědný přístup k věci. Jsme si vědomi toho, že jde také o určitý morální závazek dotáhnout to do konce a pomoci Apiyo, aby se jí splnil sen, stát se zdravotní sestrou" prozradily za tým organizátorů Jana a Katka Šimkovy.

 

Apiyo Proscovia z Ugandy

Do konce roku 2012 byla mezi studenty a zaměstnanci školy vybrána dostatečně vysoká částka, takže jsme mohli "adoptovat" jedenáctiletou ugandskou dívku Apiyo Proscovia a zaplatit jí studium na rok 2013. Stejně tak se nám podařilo vybrat i odeslat prostředky na rok 2014, takže Proscovia může ve studiu pokračovat.

Od Proscovie nám na školu přišel anglicky psaný dopis, ve kterém píše o škole a své rodině (k náhledu zde a zde).

 

Bude Adopce pokračovat i v dalším roce?

Po letních prázdninách bude potřeba program Adopce připomenout a propagovat i mezi novými studenty tak, aby se do konce letošního roku podařilo shromáždit peníze na pokrytí studia Proscovie i v roce 2015.

Pokud se o tomto programu chcete dozvědět více nebo byste svým příspěvkem rádi pomohli Proscovii pokračovat ve studiu, kontaktujte koordinátora projektu pro SZŠ Ruská Ing. Hořejše na adrese horejs@szs-ruska.cz.

Písemná komunikace s Apiyo a její obrázky 

Dopis  1   2   3   4                  obrázek  1    2

 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz