RNDr. Eva Chundelová 14.9.2021
Sdílet  

Dokumenty a formuláře školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok  
2019/2020 Zde
2020/2021 Zde
2021/2022 Zde

Školní akce nebo akce jednotlivých tříd a termíny mohou být změněny nebo upraveny v závislosi na situaci.

 

Dokumenty  
Školní řád od 1. 10. 2020 Zde
Dodatek ke školnímu řádu Zde
Přihláška ke studiu - denní Zde
Přihláška ke studiu - večerní Zde

 

FORMULÁŘE

Uvolnění z výuky Zde
Uvolnění z TV Zde
Povolení individuálního vzdělávacího plánu Zde
Povolení individuálního vzdělávacího plánu a vyrovnávacího plánu Zde
Opakování ročníku Zde
Opakování ročníku a změna oboru Zde
Změna předmětu Zde
Změna oboru a formy studia Zde 
Přestup ze SZŠ na jinou školu Zde
Přestup na SZŠ Zde
Zanechání studia Zde
Přerušení studia Zde
Ukončení přerušení studia Zde
Uznání dosaženého vzdělání Zde
Potvrzení o dosaženém vzdělání (i do zahraničí) Zde
Žádost o vystavení stejnopisu nebo opisu vysvědčení Zde
Elektronická stížnost Zde