RNDr. Eva Chundelová 23.10.2020
Sdílet  

Maturitní předměty

Maturitní předměty

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 řediteli školy dle níže uvedené nabídky předmětů. 

Pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie atd.), přiloží k přihlášce odborný posudek školského poradenského zařízení. O termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně stanovené školou si žák zažádá s dostatečným předstihem (nejpozději do května 2020) sám prostřednictvím výchovné poradkyně Dr. Kenkušové.

Maturitnín předměty podle studijních oborů 2020 - 2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a části profilové. Kromě zkoušek povinných má student možnost zvolit jednu až dvě zkoušky nepovinné dle uvedené nabídky. Žák nesmí jako nepovinnou zkoušku zvolit tu, kterou zvolil jako povinný předmět. 

Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit zkouškou úrovně nejméně B1 (nutno doložit certifikátem ze škol s povolením MŠMT). Žádost o nahrazení zkoušky je nutné podat do 31. 3. 2021.

Přehled maturitních předmětů   zde