Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020.

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má před vydáním písemného rozhodnutí možnost, v souladu s § 38 § 36 správního řádu, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Této možnosti může využít ve dnech 2. a 3. 5. 2019 v budově naší školy ve studijním oddělení po předchozí telefonické domluvě. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků příjímacího řízení pro školní rok 2019/2020, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

1. ročník oboru praktická sestra - večerné studium bude otevřen při minimálním počtu 20 žáků.

 

Výsledky přijímacího řízení  - 3. kolo

Obor sociální činnost - zde

 

Výsledky přijímacího řízení  - 2. kolo

Obor sociální činnost - zde

 

Maturiní obory - výsledky ze dne 29. dubna 2019 

Obor praktická sestra - denní

Obor praktická sestra - večerní

Obor zdravotnické lyceum - zde

Obor bezpečnostně právní činnost - zde

Obor sociální činnost - zde


Výsledky přijímacího řízení  ze dne 23. dubna 2019

Obor ošetřovatel - zde

 

Výsledky - odvolání ze dne 20. května 2019

Obor praktická sestra - denní

Obor zdravotnické lyceum zde

Obor bezpečnostně právní činnost zde

Obor sociální činnost zde


Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín, zveřejněno dne 20. 5. 2019

Obor praktická sestra - denní

Obor zdravotnické lyceum zde

Obor bezpečnostně právní činnost zde

Obor sociální činnost zde

 

 

 


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018 / 2019.

Výsledky přijímacího řízení  - 3. kolo

Všechny obory - zde

 

Výsledky přijímacího řízení  - 2. kolo

Obor sociální činnost - zde

Obor zdravotnický asistent - večerní


Výsledky přijímacího řízení  - náhradní termín

Obor zdravotnický asistent - denní 

Obor zdravotnické lyceum - zde

Obor bezpečnostně právní činnost - zde


Odvolání:

Obor zdravotnický asistent - denní

Obor zdravotnické lyceum - zde

Obor bezpečnostně právní činnost - zde

Obor ošetřovatel - zde


Maturiní obory - výsledky budou zveřejněny nejdříve 30. dubna 2018 po 16 hodině.

Obor ošetřovatel - zde 

Obor zdravotnický asistent - denní

Obor zdravotnický asistent - večerní

Obor zdravotnické lyceum - zde

Obor bezpečnostně právní činnost - zde

Obor sociální činnost - zde

Obor ortoticko - protetický technik - zde

 

Odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí v dané střední škole.

V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, bude v polovině května 2018 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení a současně i podmínky přijetí v tomto kole. Ve stanoveném termínu (bude určen ředitelkou školy) si mohou podat přihlášku ke studiu uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky na naší škole a nebyli přijati v 1. kole, ale i ostatní uchazeči. 

 


 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz