Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 / 2018.

Zveřejněné didaltické testy a správné řešení

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.  Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

https://vpz.cermat.cz/testy/

 

Průběžné výsledky 3. kola přijímacího řízení - zveřejněny dne 13. 7. 2017:

Oboy zdravotnický asistent zde

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - zveřejněny dne 22. 6. 2017:

Obory zdravotnický asistent, sociální činnost, zdravotnické lyceum zde

Obor ošetřovatel 2. kolo ke dni 12. 6. 2017 zde

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Přijatí:

Obor ošetřovatel zde

Obor zdravotnický asistent - denní zde

Obor zdravotnický asistent - večerní zde

Obor zdravotnické lyceum zde

Obor bezpečnostně právní činnost zde

obor sociální činnost zde

 

Nepřijatí:

Obor zdravotnické lyceum zde

Obor zdravotnické lyceum - náhradní termín 12. 5. 2017 zde

Obor zdravotnický asistent - denní zde

Obor bezpečnostně právní činnost zde

Obor bezpečnostně právní činnost - náhradní termín 5. 5. 2017 zde


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení - zveřejněny dne 9. 8. 2016.

sociální činnost

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - zveřejněny dne 14. 6. 2016.

zdravotnický asistent

zdravotnické lyceum

sociální činnost

ortoticko - protetický technik

ošetřovatel

zdravotnický asistent - večerní

Na obory vzdělání, které nebudou naplněny po skončení 2. kola přijímacího řízení, bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení,  nejdříve 29. 6. 2016 včetně informace o podmínkách příjímacího řízení pro toto kolo a příslušné obory.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč o denní studium nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce SZŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o příjetí ke studiu.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

zdravotnický asistent

zdravotnické lyceum

sociální činnost

ošetřovatel

ortoticko - protetický technik

zdravotnický asistent - večerní

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 22.4.2016.

bezpečnostně právní činnost 

Výsledky přijímacího řízení pro BPČ byly zveřejněny dne 26.4.2016.

 


Náhradní termín přijímacího řízení 6. 5. 2016

bezpečnostně právní činnost

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 6.5.2016.


Uchazeči, kteří nebyli přijati na zvolený obor, mají možnost  přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení na obory,které budou vypsány. Pro informace sledujte prosím naše stránky.

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015 / 2016.

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení:

Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení SZŠ do 31. 8. 2015. V tomto kole se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeč bude přijat na základě splnění podmínek pro přijetí pro daný obor.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč o denní studium nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce SZŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Informace a dotazy studijni@szs-ruska.cz, 246 090 802.

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek - výsledky 

Obor Zdravotnické lyceum

Výsledky zde


Obor Bezpečnostně právní činnost

Výsledky zde

 

Výsledky 2. kola k 15. 5. 2015, k 22.5.2015, k 1. 6. 2015, k 17.6.2015, k 19. 6. 2015,
k 26. 6. 2015, k 17.7.2015, k 29.7.2015

Obor Zdravotnický asistent

Výsledky zde

 

Obor Zdravotnické lyceum

Výsledky zde

Výsledky k 29.7.2015 zde

 

Obor Zdravotnický asistent - večerní

Výsledky zde

Výsledky k 22.5.2015 zde

Výsledky k 1.6.2015 zde

Výsledky k 17.6.2015 zde

Výsledky k 19.6.2015 zde

Výsledky k 26.6.2015 zde

 

Obor Bezpečnostně právní činnost

Výsledky zde

Výsledky k 1.6.2015 zde

Výsledky k 17.6.2015 zde

 

Obor Sociální činnost

Výsledky zde

Výsledky k 22.5.2015 zde

Výsledky k 1.6.2015 zde

Výsledky k 17.6.2015 zde

 

Obor Ortoticko - protetický technik

Výsledky k 1.6.2015 zde

 

Obor Ošetřovatel

Výsledky k 17.7.2015 zde

Výsledky k 17.6.2015 zde

Výsledky k 26.6.2015 zde

 

Výsledky k 22. 4. 2015

 

Obor Zdravotnické lyceum

Výsledky zde

 

Obor Zdravotnický asistent

Výsledky zde

 

Obor Bezpečnostně právní činnost

Výsledky zde

 

Obor Ortoticko - protetický technik

Výsledky zde

 

Obor Sociální činnost

Výsledky zde

 

Obor Ošetřovatel

Výsledky zde

 

Obor Zdravotnický asistent - večerní

Výsledky zde

 

 

 

 

 

Novinky

Uzavření školy

Od 24. do 29. července 2017 bude budova školy z důvodu rekonstrukce uzavřena. V nevyhnutelném případě je možná konzultace s pracovníky studijního oddělení na telefonních číslech 733 760 254 nebo 603 505 419.

Termíny ZNT červen - červenec 2017

V záložce Aktuality naleznete přehled termínů opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu v srpnu a září 2017.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení. Informace naleznete v záložce Přijímací řízení - Informace pro školní rok 2017/2018.

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ je možné vyzvednout a podepsat od 13.6. do 23.6. u Mgr. Šiklové nebo na studijním oddělení, poslední termín  přihlášení k MZ je 26.6.2017.

Termíny podzimních maturit: praktická MZ 1.9. (8.9.), ústní MZ 11.9.2017 (všechny obory).

Výsledky 2. a 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola  a průběžné výsledky 3. kola přijímacího řízení naleznete v záložce Přijímací řízení - Výsledky přijímacího řízení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz