Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Podmínky přijetí na studijní obory

Školní rok 2018/2019

Dotazy - studijní oddělení: Hana Vitáčková, 246 090 836, vitackova@szs-ruska.cz
                                       Václav Synáček, 246 090 802, synacek@szs-ruska.cz
                                       mobil: 733 760 254

                                       

Pozor! Termíny pro podání přihlášek ke studiu

  • denní i večerní studium do 1.3.2018


Podmínky přijetí na studijní obory - školní rok 2018/2019:

MŠMT v souladu s§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost bude úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústní pohovor, testy se budou konat v odpoledních hodinách v budově školy.

Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

 

Podmínky přijetí pro maturitní obory:

Budou zveřejněny 31. ledna 2018.

 

 

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

 

 


 

Pro školní rok 2016/2017 jsou podmínky přijetí na studijní obory určeny následovně:

  1. Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
  2. Zdravotnický asistent - denní 53-41-M/01
  3. Sociální činnost 75-41-M/01
  4. Ošetřovatel 53-41-H/01
  5. Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
  6. Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01
  7. Zdravotnický asistent - večerní 53-41-M/01

 

1. Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,8, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

Součástí přijímaciho řízení budou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky organizované CERMATem. K výsledku přijímací zkoušky se bude přihlížet.

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby.

Na přihláčce ke studiu uvádějte mailovou adresu, na kterou uchazeči přijde pozvánka ke zkoušce. Začátkem dubna bude škola organizovat přijímačky na nečisto, zájemci o tuto zkoušku se musí přihlásit na adrese sklova@szs-ruska.cz do konce března 2016. Pokud bude uchazeč žádat o zohlednění vzhledem ke  specifickým poruchám učení, je nutné k přihlášce přiložit posudek pedagogicko - psychologické poradny.

 

2. Zdravotnický asistent - denní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

3. Sociální činnost 75-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3,žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

4. Ošetřovatel 53-41-H/01

Tříletý obor s výučním listem. Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

5. Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,9, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky), součástí přijímacího řízení je test fyzické zdatnosti pro uchazeče.

6. Ortoticko - protetický technik 53-44-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

7. Zdravotnický asistent - večerní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ. Třída bude otevřena při minimálním počtu 15 studentů.

 

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 

Novinky

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 20. ledna 2018 od 9 do 12 hodin. V 9 hodin proběhne setkání s vedením školy v jídelně SZŠ.

Jarní termín maturitní zkoušky

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce 2018 a podepsání protokolu povinné pro všechny opakující u Mgr. Šiklové (nebo na studijním oddělení)  v termínu 6.12.2017 – 13.12.2017.

Přijímačky nanečisto

Informace o konání Přijímaček nanečisto inaleznete v záložce Přijímací řízení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz