Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Podmínky přijetí na studijní obory

Školní rok 2017/2018

Dotazy - studijní oddělení: Hana Vitáčková, 246 090 802, vitackova@szs-ruska.cz
                                       Václav Synáček, 246 090 802, synacek@szs-ruska.cz


Pozor! Termíny pro podání přihlášek ke studiu

  • denní i večerní studium do 1.3.2017


Podmínky přijetí na studijní obory - školní rok 2017/2018:

MŠMT v souladu s§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2017

2. termín - 19. dubna 2017


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 11. května 2017

2. termín - 12. května 2017

 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost bude úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústní pohovor, testy proběhnou od 8.30 hodin v budově školy.

 

Podmínky přijetí:

přijímaci zkoušky MŠMT- 60%

studijní prospěch ze ZŠ - 40% (průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, u oboru BPČ výsledek úspěšně zvládnutého testu fyzické zdatnosti).

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů o přijetí ke studiu.

Pokud dojde u několika uchazečů na základě výsledků z přijímacích testů a průměrného prospěchu k stejnému pořadí, rozhodují o lepší pozici uchazeče výsledky otevřených odpovědí v přijímacích testech.

 

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

 

 


 

Pro školní rok 2016/2017 jsou podmínky přijetí na studijní obory určeny následovně:

  1. Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
  2. Zdravotnický asistent - denní 53-41-M/01
  3. Sociální činnost 75-41-M/01
  4. Ošetřovatel 53-41-H/01
  5. Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
  6. Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01
  7. Zdravotnický asistent - večerní 53-41-M/01

 

1. Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,8, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

Součástí přijímaciho řízení budou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky organizované CERMATem. K výsledku přijímací zkoušky se bude přihlížet.

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby.

Na přihláčce ke studiu uvádějte mailovou adresu, na kterou uchazeči přijde pozvánka ke zkoušce. Začátkem dubna bude škola organizovat přijímačky na nečisto, zájemci o tuto zkoušku se musí přihlásit na adrese sklova@szs-ruska.cz do konce března 2016. Pokud bude uchazeč žádat o zohlednění vzhledem ke  specifickým poruchám učení, je nutné k přihlášce přiložit posudek pedagogicko - psychologické poradny.

 

2. Zdravotnický asistent - denní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

3. Sociální činnost 75-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3,žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

4. Ošetřovatel 53-41-H/01

Tříletý obor s výučním listem. Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

5. Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,9, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky), součástí přijímacího řízení je test fyzické zdatnosti pro uchazeče.

6. Ortoticko - protetický technik 53-44-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

7. Zdravotnický asistent - večerní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ. Třída bude otevřena při minimálním počtu 15 studentů.

 

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 

Novinky

Uzavření školy

Od 24. do 29. července 2017 bude budova školy z důvodu rekonstrukce uzavřena. V nevyhnutelném případě je možná konzultace s pracovníky studijního oddělení na telefonních číslech 733 760 254 nebo 603 505 419.

Termíny ZNT červen - červenec 2017

V záložce Aktuality naleznete přehled termínů opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu v srpnu a září 2017.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení. Informace naleznete v záložce Přijímací řízení - Informace pro školní rok 2017/2018.

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ je možné vyzvednout a podepsat od 13.6. do 23.6. u Mgr. Šiklové nebo na studijním oddělení, poslední termín  přihlášení k MZ je 26.6.2017.

Termíny podzimních maturit: praktická MZ 1.9. (8.9.), ústní MZ 11.9.2017 (všechny obory).

Výsledky 2. a 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola  a průběžné výsledky 3. kola přijímacího řízení naleznete v záložce Přijímací řízení - Výsledky přijímacího řízení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz