Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Odborný pobyt v Německu

V termínu 30.11.-5.12.2014 se uskutečnil odborný pobyt našich studentů v německém Lutherstadt-Wittenbergu.

 

Cesta se zastávkou v Drážďanech

Autobusem IVECO jsme odjeli od školy na první adventní neděli dne 30.11. 2014, směr spolková země Sasko-Anthaltsko. Mezi účastníky převažovali studující Zdravotnického lycea, kteří se chtěli seznámit hlavně s praktickou stránkou zdravotnické a sociální péče v Německu.

Po cestě jsme se zastavili v Drážďanech a zamířili rovnou na vánoční trh, který má své kouzlo v řadě míst, včetně pražského Staroměstského náměstí. Samozřejmě, že jsme nemohli minout znovu vybudovanou slavnou obrazárnu Zwinger, která byla po bombardování za 2. světové války z větší části v troskách.

 

Příjezd do Lutherstadt-Wittenbergu

Do Lutherstadtu-Wittenbergu jsme se dostali až za tmy. Centrum města bylo zablokováno, probíhala oslava Adventu a tak jsme jezdili kolem dokola ve snaze dostat se do zámku, místa našeho ubytování. Bloudění bylo bezúspěšné, až náhodný cyklista nám ochotně pomohl. Jel před námi na kole a autobus za ním. Vše dopadlo dobře, a my jsme se tak setkali s velkou ochotou hned na počátku našeho pobytu. Po večeři a ubytování jsme se věnovali nácviku prezentace na příští den.

 

Návštěva místní střední zdravotnické školy a nemocnice

Hned ráno jsme vyrazili do Střední zdravotnické školy Paul Gerhardt Diakonie v areálu místní nemocnice. Pan ředitel školy, Dipl. Ped. Mathias Held, nás již očekával před budovou. Pozornost našich hostitelů k nám byla po celý pobyt více než úžasná.

S ohlasem se setkala naše prezentace a my jsme se hodně dozvěděli a viděli. Studentům školy, 3. ročník oboru Zdravotní sestra, jsme předvedli nové video školy a představení SZŠ v německém a anglickém jazyce.

Z 18 zúčastněných žáků SZŠ bylo 17 ze Zdravotnického lycea, prvních až třetích ročníků. Vzácná shoda plánů do budoucnosti a to ve studiu medicíny, německé posluchače poměrně překvapila. Přidali jsme i dvě krátká videa firmy Otto Bock, která se zaměřuje na výrobu zdravotních pomůcek pro osoby s postižením. Vždyť SZŠ v Ruské na Praze 10 vychovává absolventy oboru Ortoticko protetický technik, jako jediná škola v České republice.

Zdravotničtí technici z nemocnice přinesli své přístroje a předvedli nám, jak fungují. Na hovězích játrech nám ukázali, jak se pracuje s elektrickým  skalpelem. Žluté tlačítko bylo řezat a zelené odsávat krev. Zapáchá to, a proto na operačních sálech musí být důkladně zajištěno větrání, aby operatéři neomdleli a s nimi i vysoce kvalifikovaný tým včetně instrumentářky. Mimochodem, právě této specializace se velice nedostává a je to cesta, jak najít odpovědnou a dobře placenou práci.

Práce s monitorem, zjišťujícím stav životních funkcí, patřila k dalšímu oživení výuky. Na obou rukou a kotníku nohy byly připevněny elektrody a další kabely. Monitor ukázal puls, tělesnou teplotu, saturaci kyslíkem a krevní tlak. Monitor sice přišel na 280 tisíc korun, ale snad i naše škola jej časem získá.

Komunikace v cizím jazyce nebyla jednoduchá, ale je třeba překonat zábrany a mluvit. Součástí návštěvy byla i prohlídka všeobecné nemocnice, která je částečně zrekonstruovaná, částečně s novou přístavbou. Řada specializovaných oddělení slouží tomuto 40 tisícovému městu a okolí.

 

Prohlídka města

Po obědě v nemocnici se uskutečnila prohlídka města s průvodkyní.

K velkým zážitkům patřil městský kostel, uvnitř dokonale zrenovovaný s originály maleb Lucase Cranacha, na kterých byl nejen Martin Luther, ale běžní občané města. Velice nás nadchla křtitelnice z 15 století, která sloužila k očištění od hříchů. Stávaly před kostely, dítě bylo ponořeno do vody, poté nádobu odklopili a voda stékala na zem. Aby bylo vše dokonale očištěno od hříchů bylo na nosičích křtitelnice několik bronzových zvířat, která měla zaručit dokonalou likvidaci všeho hříšného. V té době se kupčilo s odpustky, známe to i z našich dějin. A právě v té době přichází do Wittenbergu prof. Martin Luther, který káže proti vykoupení se z hříchu penězi. Jeho reformy se šíří do celého světa, což vyvolává velkou nelibost a snahy o potlačení lutheránství.

 

Exkurze na psychiatrické a neurologické klinice

Další den jsme byli  pozváni do Psychiatrické a neurologické kliniky Bosse, rovněž v Lutherstadtu. Její interiér nás překvapil, jasné pastelové barvy, dřevěný nábytek, a pro obě závažná onemocnění bazén, tělocvična i ergoterapeutické dílny různého zaměření. Všude klid, prosklené stěny s výhledy do ploch, osázených květinami a okrasnými keři. Sice uzavřené oddělení (část kliniky), ale s možností procházek v zahradě obklopující areál.

Psychiatrická diagnóza – deprese, rozštěpení osobnosti či schizofrenie v mnoha podobách a proměnách, s nepatrnými výjimkami, nevyléčitelná. Střídají se stavy agrese s euforií, sebepoškozováním i projevy sebevražd. Ošetřující tým sleduje průběh nemoci, zkouší se rehabilitace a různé druhy léčiv.

Psychiatrických a neurologických případů stále přibývá, stejně tak jako tzv. civilizačních nemocí – cévní mozkové příhody, nemoci pohybového aparátu, Alzheimerova nemoc, nemoci srdce a oběhového aparátu, onemocnění mozku, psychosomatické poruchy a další. Jak nám vysvětloval zástupce kliniky, Německo se chce přiblížit Itálii, kde již v 70. letech začali se změnou  podoby léčby u psychiatrických pacientů. Místo do nemocnice umísťují tyto nemocné do malých obytných domků (buněk), které tvoří jakési středisko. Zbývá dodat, že u psychiatrických  pacientů se nemění inteligence, ale svým chováním se vymykají standardu.

Dokonce bylo přímo řečeno, že nemocnice působí na nemocné současně i tak, že se stávají ještě nemocnějšími, jestliže jsou vystaveni nemocničnímu rytmu po delší dobu, což je též třeba zohlednit. Klinika se řídí nejmodernějšími výzkumy v této oblasti medicíny, s pacienty se nejedná jako s blázny, ale jako s duševně nemocnými.

 

Prohlídka Křesťanské akademie pro zdravotnickou a ošetřovatelskou péči v Halle

Návštěva Křesťanské akademie pro zdravotnickou a ošetřovatelskou péči v Halle se líbila všem. Akademii tvoří komplex budov rozesetých v zeleni. Objekt je postaven za užití více pseudoslohů, nejčastěji je zastoupena pseudogotika a pseudorenesance. Stavby pocházejí z poloviny 19. století a sídlila v nich továrna na látky. Rozsáhlý komplex se svým malebným vzhledem odlišuje od svého okolí. Z velké části ho financují 3 nemocnice a v majetku je Křesťanské diakonie Marthy a Marie. Ženy těchto jmen existovaly. Jedna v sobě skloubila pracovitost, aktivitu, flexibilitu, druhá byla ztělesněním klidu, pohody a naslouchání. Vlastností obou žen je třeba, jsou a musí být nerozlučně propojeny.

"Pracujeme společně, aby Vám bylo znovu lépe," to je krédo všech ošetřovatelských týmů, nemocnic, pedagogů a studentů akademie. Každoročně přijímáme na 120 nových posluchačů do 3 letého studia, říká ředitel Křesťanské akademie, přitom se k nám hlásí na 700 uchazečů o studium. Písemné testy odhalují schopnosti logického myšlení a uvědomování si souvislostí. Zhruba 500 uchazečů totálně pohoří. Při ústních pohovorech se zjišťuje, zda uchazeč má představu o péči a vztahu k lidem. Jen malá část se na tuto práci hodí, jak po stránce psychické, tak fyzické.“

Celý komplex blízké nemocnice pojmenované podle Marthy a Marie vznikal na přelomu let 1942-43 a léčili se zde zranění z 2. světové války. Architekt budovu navrhl do tvaru letadla stojícího na letištní dráze.

 

Exkurze v Domově pro seniory

Zajímavé téma se nám nabídlo v Domově pro seniory. Používá se každodenně canisterapie, deprimované osoby se tak vzpruží, vrací se jim lepší nálada a pohled na svět.

Téma umírání. Ani v Německu není povolena eutanazie. Řeší se to tak, že kdo má zájem, může si nechat dát sepsat ještě při plném vědomí svoji poslední vůli stran odpojení od života zachovávajících přístrojů, když bude ve stavu bezvědomí.

 

Návštěva rehabilitační kliniky v Bad Schmiedebergu

V rehabilitační klinice v Bad Schmiedebergu jsme se setkali s léčbou nemocí z povolání. Hodně pacientů přicházelo z řad samotných zdravotníků a pečovatelů. Fyzická námaha nevhodně rozložená, působí negativně na pohybový aparát včetně páteře. Pobyt těchto klientů v aktivním věku hradí zdravotní pojišťovna. Pohybuje se v časovém rozmezí od 3 do 6 týdnů.

 

Ohlasy účastníků pobytu

Anna Oswaldová, 2. LB

Celý týden jsem pozorovala velký rozdíl mezi Českem a Německem. Především v chování personálu, je milé a optimistické. U nás takové chování chybí. Dále je tu velký rozdíl kvality péče o pacienty a vybavení všech sociálních a zdravotních zařízení. Architekti více pracují s přírodními materiály a snaží se nemocné propojit s přírodou. Parky a zahrady byly u všech zařízení, kam jsme zavítali. Také mě překvapil respekt, který zde mají k sestrám a ošetřovatelům. Jsou velmi vážení na rozdíl od Čech, kde  respekt, dle mého názoru, chybí. Česká republika má ještě co dohánět.


Le Minh Tú, 2.LB

Z celého pobytu mě nejvíce oslovila návštěva saského města Halle. Zaujala mě Křesťanská akademie pro zdravotnickou a ošetřovatelskou péči. Přístup ke studentům a přijímací zkoušky, kterými musí zájemci o studium projít, byl výpovědí o laskavém přístupu k nim a současně o disciplíně, která je zde samozřejmostí.  Následná návštěva nemocnice Marthy a Marie byla pro mě důkazem vyspělosti zdravotnictví v Německu. Možnost návštěvy pacientů byla krásným zpestřením a to mi dalo i nový pohled na mé budoucí povolání., které se tímto odborným pobytem utvrdilo.

Doufám, že budu jednoho dne prospěšný ostatním lidem a rád bych se sem i v budoucnu vrátil, ať již jako student, turista či zdravotník.


Alina Bobrová, 2. LB

Pobyt se mi velmi líbil. Chutnaly mi snídaně  i večeře, které jsme konzumovali v zámecké budově, kde jsme bydleli. Pokoje i atmosféra dávných staletí mě okouzlovala. Bavilo mě chodit po nemocnicích, dozvěděla jsem se hodně nových a zajímavých věcí. Setkávali jsme se se vstřícnými a příjemnými lidmi. Bylo toho hodně, co by stálo za pochvalu. Nejvíce mě zaujala psychiatrická klinika, střední zdravotnická škola v Lutherstadtě a Křesťanská akademie v Halle.

Závěrem naší stáže jsme dostali osvědčení o účasti na odborném pobytu, které můžeme použít v životopise i při dalších studiích.


Barbora  Risová, 2. LA

Je to pro mě velká zkušenost vidět každodenní činnost v nemocnicích v zahraničí. Na zdravotnické škole v Lutherstadtě jsme si mohli zkusit řezy do jater elektrickým skalpelem a vidět srdce zevnitř. Na klinikách jsme dostali možnost  nahlédnout do nemocničních pokojů s pacienty. V tu chvíli jsem si uvědomila, že tato práce je přímo pro mě!

 

Tereza Tesařová, 2. LA

Již na první pohled je patrný rozdíl. Němci jsou mnohem vstřícnější a hodně nám toho ukázali a vysvětlili. Především systém vzdělávání a systém  péče o pacienty. Celý týden byl jeden velký zážitek. Skutečná pitva srdce, návštěva psychiatrie, kterou jsem si představovala jako místo plné smutku. Ale bylo tomu právě naopak. Ve Křesťanské akademii v Halle mají úžasného ředitele a nádhernou nemocnici s milými zaměstnanci. Návštěva domova seniorů byla sice trochu depresivní, ale canisterapeutka se svými psy to vynahradila. A nakonec jsem zjistila, jak příjemná může být rehabilitace v Bad Schmiedebergu.

 

Michaela Hladká, 1.LB

Celý týden jsme chodili na velmi zajímavá místa a všude nám to přineslo něco nového. Nejvíce mě dostala návštěva psychiatrické kliniky, kde nás seznamovali s rozdíly mezi psychiatrickými nemocemi a s nimi spojenými problémy. Slzy v očích jsem měla, když nám v sociálním zařízení pro seniory ukázali vycvičené psy, protože miluji zvířata. Jediný problém byla zima, ale nakonec jsme to překonali a týden se vydařil.

 

Eliška Bakalová, 2. LA

Nejvíce se mi líbilo na psychiatrické klinice. Je to neuvěřitelný rozdíl ve srovnání s našimi podmínkami. Klinika je dokonale vybavena a personál mají neuvěřitelně milý a ochotný. Prostředí nepůsobí depresivně, ale naopak uklidňuje. Používají mnoho terapií. Česko by se mělo od Německa učit, týká se to jednání s lidmi, ochotou, vstřícností…

 

Kateřina Kochmannová, 2. LB

Pobyt v Německu byl pro mě velmi zajímavý. Odnesla jsem si odsud spoustu zážitků a informací. Moc se mi líbilo řezání jater elektrickým skalpelem a pitva srdce. Návštěvy v různých centrech byly záživné, ale i silně deprimující, hlavně u pacientů vážně nemocných. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila.

 

 

Mgr. Eva Vaňurová

 

 

další fotografie

 

Odborný pobyt se uskutečnil za podpory Nadačního fondu Cesta ke vzdělání MHMP a grantu MČ Praha 10.

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

 

 

 

 

přehled zahraničních pobytů

k výpisu aktualit

 

Novinky

Provoz školy v době jarních prázdnin

V termínu od pondělí 24. 2. do pátku 28. 2. 2020 má SZŠ Ruská jarní prázdniny. přístup do školy bude možný od 8 do 15 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto najdete v odkazu Přijímací řízení, Přijímačky nanečisto.

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky, mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz