Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Odborný pobyt ve Vídni

Partnerská Zdravotnická škola ve Vídni

Před naším odjezdem z Vídně dne 7.10. 2010 jsme byli domluveni na přijetí ve Zdravotnické škole (Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege am Kaiserin Elisabeth Spital der Stadt Wien), která je v areálu nemocnice císařovny Elisabethy založené v polovině 18. století. Škola byla otevřena před 40 lety a studuje na ní po tři roky na 200 žáků různého věku od osmnáctiletých až po čtyřicetileté, pro které je návštěva školy nutná k získání nového povolání. Absolventi školy končí diplomem. Je tu i možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole, ale to znamená pro ty, kteří nemají maturitu, složení obtížných zkoušek z němčiny, angličtiny a odborných předmětů.

Přijímací zkoušky na vídeňskou zdravotnickou školu jsou v písemné i ústní podobě, takže jsou přijímáni pouze ti nejlepší. žáci absolvují během tří let 2000 hodin teorie a 2480 h praxe. Při ukončení studia probíhají diplomové zkoušky v délce šesti dnů.

Žáci musí být plnoletí a na praxi pracují pod kontrolou diplomovaného pracovníka, protože jsou plně nasazeni do běžného provozu. Týkají se jich i noční. Za tuto práci dostávají kapesné, v 1. ročníku 300 EURO, v 2. ročníku 380 EURO a ve 3. ročníku 500 EURO. Plat začínajících diplomovaných sester a diplomovaných ošetřovatelů se pohybuje ve výši 1500 EURO a pravidelně se zvyšuje. Dle poskytnutých informací netrpí rakouské zdravotnictví nedostatkem ošetřovatelských profesí.

 

Návštěva v sociálních zařízeních SeneCura

Poněkud odlišná situace s ošetřovatelským týmem panuje v sociálních zařízeních akciové společnosti SENECURA, které jsme navštívili. Práce s velmi starými a nemocnými lidmi je velice namáhavá a je jí nutno vykonávat jako poslání. Ne každý je toho dlouhodobě schopen.

Akciová společnost SeneCura vlastní na 60 zařízení v Rakousku a Švýcarsku. Na počátku příštího roku hodlá otevřít první domov v Praze, měl by samozřejmě splňovat nejvyšší kvality. U společnosti s mottem "Srdcem blíže k člověku", to je cesta, která je jednoznačně daná.

Lze uvést, že několik dívek, které se odborného pobytu zúčastnily (většina ze 4.A) se přihlásilo na měsíční stáže nebo zkušební roční pobyt. Nezbytná komunikace s klienty v němčině je ale alfou a omegou, a proto společnost SeneCura počítá s jazykovými kurzy našich děvčat.

Ale zpět do Vídně. Po naší prezentaci ve škole jsme se odebrali na procházku nemocnicí, která se nelišila od běžného standardu u nás. Specializací této nemocnice jsou operace štítné žlázy. Lékaři tu samozřejmě zápasí s rakovinovými nádory, tu s větším, tu menším výsledkem. 3 až 5 lůžkové pokoje na interních odděleních nejsou výjimkou a jak to je tomu i u nás, pokoj má pouze umyvadlo. Ale i to se postupně mění. Jedno až dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením vznikají postupnou rekonstrukcí.

Na dotaz kolik platí pacienti za pobyt v nemocnici denně, zněla jednoznačná odpověď, pacient neplatí, vše je hrazeno pojišťovnou. Samozřejmě, že zdravotní a sociální pojištění funguje v německy mluvících zemích zcela jinak než u nás. Ale jestliže jejich systém funguje, měli bychom se s ním seznámit a převést jej na naše podmínky.

 

Účastníci pobytu napsali každý několik vět, něco se opakovalo a tak vyjímáme to nejdůležitější:

„Společnost SeneCura mi ukázala úplně jiný rozměr o poskytování zdravotnické péče o pacienty. Při naší „expedici“ po Rakouských sociálních zařízeních nebo domech pro seniory pod křídly SeneCury jsem viděla péči na takové úrovni, kterou jsem ještě nezažila. Při srovnání peče u nás v ČR s péčí v Rakousku v klinikách

SeneCury je naše zdravotnictví hadr. Nejvíce se mi líbilo, že všude měli speciální místnosti pro odreagování s podněty pro hmat a motorické vnímání, zahrady, kde klienti mohou sázet květiny, pěstovat bylinky nebo si proti vzteku klidně vytrhat trávu, ostříhat keř, v zahradách jsou také podněty pro hmat jako je chůze ve vodě, na trávě, dřevě nebo betonu. Při procházení všemi zařízeními jsem mezi lidmi viděla pouze úsměv, skoro žádný senior nebyl na pokoji, stále se mu někdo věnoval, měli společný program, hry a místa, kde se mohli všichni sejit a popovídat si. Velkým plusem vidím i to, že si sebou mohou vzít svá domácí zvířata.

Zde je vidět moto: srdcem blíže k člověku.

Ještě bych se chtěla vyjádřit k projektu SeneCury pro studenty naší školy.

Já osobně v tom vidím velikou životní příležitost, ostatně to tak asi nevidím jen já.

Moc ráda pomáhám lidem a je vidět, že i SeneCura klade veliký důraz na to, aby lidé, kteří se jim svěří do rukou, se budou mít perfektně, proto bych se hrozně ráda zapojila do tohoto projektu a pomáhala stejně tak kvalitně a s láskou lidem jako SeneCura a Seniorholding.“

Jiroušková Jitka, 4.A

"Měli jsme se jako v bavlnce, chovali se k nám opravdu hezky. Sociální zařízení působily skoro jako domov, no a sponzoři, ti nás pozvali dvakrát na skvělou večeři" Simona Čutková 1. LA

"Všude nás mile přivítali a nabídli občerstvení. Personál se zdál na první dojem příjemný a přátelský."

Tereza Kotrbová 4.A

"Na pracovnících sociálních zařízení bylo vidět, že je to baví, že jsou ochotni klientovi pomoci a ne jako u nás, kde jsou na něj oškliví. Budu ráda, až se tam dostanu na stáž."

Tereza Kadeřábková 3.Oš

"Ráda bych se sem vrátila a nějaký čas tu pracovala. Už se těším domů, až tyto informace z Vídně předám dál a oni budou nadšeni, jak moc se mi v Rakousku líbilo". Michaela Dostálová 3.B

"Poznali jsme, jak se v jiné zemi dokáží o staré lidi postarat, připomenout jim mládí a ukázat jim, že je ještě možné pro něco žít. Také mě velice zaujalo prostředí, ve kterém se senioři nacházeli, bylo krásně barevné a na první pohled vzbuzovalo radost. Bylo na nich vidět, jak jsou tam rádi a pořád se usmívali."

Eliška Bočinská 4.A

"Bylo velmi zajímavé vidět nové věci v cizině. Klienti sociálních zařízení byli stále zaměstnáváni, chovali si tam psy i kočky a byl tu i kontakt s dětmi z mateřské školy". Kateřina Bártová 4.A

"Byla jsem nadšená z toho, jak se pečovatelský personál choval ke klientům." Světlana Křiváková 3.Oš

Myslím si, že celý tento pobyt byl OBROVSKÝM přínosem pro všechny v něm zúčastněné. Mne osobně asi nejvíce oslovila celá ideologie a myšlenka společnosti SeneCura, která se, zdá se, úspěšně snaží o zlepšení podmínek života seniorů i zdravotně postižených. Co se týče jednotlivých zařízení, asi nejvíc mě zaujal Domov seniorů v městě Krems, kde dle mého názoru, je velice vysoký standard a podmínky pro seniory jsou báječné. Zkrátka, jsem velice rád, že jsem měl možnost zúčastnit se takto skvělého pobytu v kolektivu báječných lidí a poznat nové pracovní příležitosti do mé budoucí kariéry." Michal Rambousek, absolvent oboru Zdravotnický asistent

"Proč se mi tam líbilo? Ne každý může říci, že nemoc a postižení se může líbit, ale mě se na tom líbila snaha to překonat, znovu zvednout pacienta na nohy, aby měl plnohodnotný život."

Ilja Ilyn 2.C

"Myslím si, že kdyby u nás měli senioři takové podmínky k dožití, tak by byli veselejší a zdravější."

Nikola Šubrtová 4.A

"Nejvíce se mi líbila návštěva sociál. zařízení v Pukersdorfu, kde pečovali o 12 klientů s apalickým syndromem. Věnovali jim značnou péči a ještě v příjemném prostředí."

Michaela Krystyjanová 1.LA

"Velice skvěle se k nám chovali sponzoři ze společnosti SeneCura, pan manažer Železný byl velice ochotný, vstřícný a hodný. Jsem obohacena o nové zážitky a zkušenosti a doufám, že budu nadále zapojena v programu, který se na příští rok připravuje. Sešla se tu dobrá parta lidí a učitelů. Byla jsem velmi spokojená a děkuji." Katrin Strosserová 4.A

"Obyvatelé domovů si mohou vzít své osobní věci, hrají tam s nimi hry a vaří se tam skvěle. Vliv hraje i napodobené prostředí jako třeba autobusová zastávka, lavičky v lese se štěbetajícími ptáčky, relaxační prostor apod. Atmosféra byla příjemná, žádné stresy a smutek. Doufám, že vyjdou praxe v Rakousku i práce ve firmě SeneCura!

Marta Sitterová 3.P

"Nemohu těm sociálním domům nic vytknout, klienti vypadali spokojeně a hlavně jsou v nejlepších rukou, co jsem zatím viděla. Byla jsem pobytem opravdu příjemně překvapena, hlavně přístupem firmy SeneCura"!

Halina Kozákova 4.A

"Náš pobyt Rakousku byl velice fajn. Pedagogický doprovod byl velice velkorysý a trpělivý a bylo nám s nimi dobře. Nemohu říci, že se mi něco líbilo nejvíc, protože všechno bylo skvělé. Jsem velmi ráda, že se nám naskytla taková příležitost práce. Sociální zařízení mě překvapila, je to opravdu pro nás nepředstavitelné"!

Veronika Muziková 3.B

"V zařízeních nechybí ani kino, cestuje se na návštěvy do dalších zařízení společnosti SeneCura, existuje denní program. Mám zájem pracovat ve Vídni jako psycholog".

Filip Römer 1. P

"Úplně nejvíc mě zaujalo a nadchlo zacházení s nemocnými. Jejich nadšení v očích, péče, kterou jim pečovatelský tým poskytuje. Způsob, jak se k nim chovají. To, že do projektu zařadili i zvířata a děti. Společnost SeneCura se snaží přizpůsobit sociální zařízení jejich domovu. Říkají, že rodinu nikdo nenahradí, ale když se člověk podívá do kterýchkoli očí člověka, co tam leží, tak spatří naprostou spokojenost. Ti lidé jsou nemocní, ale nevypadají tak. Společnosti SeneCura se to povedlo. Nahradili rodinu a udržují je v lepším světě a péči než by jim kterákoli rodina dokázala zajistit."

Eliška Balzerová 4.A

"Také bylo krásné, jak se sestry věnují klientům. Toto v ČR není možné kvůli nadměrné administrativě. Můj největší dojem byl z usměvavých a spokojených klientů. To inspiruje sestry k tomu, aby v tom pokračovaly, mají podíl na tom, jak se jim snaží zpříjemnit život."

Martina Mesteková, 4.A

Odborný pobyt umožnil Hlavní výbor SRPa a akciová společnost SeneCura a.s. Děkujeme!

 

Foto zde

Podrobné informace o pobytu

 

 Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

 

 

 

zpět na přehled zahraničních pobytů

 

 

Novinky

Den otevřených dveří

Střední zdravotnická škola vás srdečně zve na den otevřených dveří. Přijďte v sobotu 11.1.2020 od 9:00 do 12:00. Těšíme se na Vás.

MZ jaro 2020

Přihlášení maturanti, kteří opakuji MZ,  se dostaví pro výpis z přihlášky k maturitní zkoušce v termínu 5.12.2019 – 12.12.2019 na studijní oddělení. Povinné!!!

Maturitní a imatrikulační ples školy

Zveme na 59. maturitní a imatrikulační ples školy 6.1.2019 od 19.00 ve Velkém sále Lucerny. Vstupenky v předprodejích Ticketmaster a v pokladně Lucerny.

Přihlášky k maturitní zkoušce - jaro 2020

Od 6.11.2019 je  možné si vyzvednou přihlášky k maturitní zkoušce na jaro 2020, přihláška musí být podána do 2.12.2019.

Sbírková akce "Ponožky na nožky"

Škola opět pořádá sbírkovou akci, tentokrát pro dětský domov Pyšely.

Více v aktualitách


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz