Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Návštěvy ze zahraničí

V rámci partnerství se zahraničními organizacemi realizuje Střední zdravotnická škola v Ruské jak odborné pobyty a exkuze do ciziny pro své studenty, tak také hostí mnohé návštěvy ze zahraničí.

Studenti i pedagogové tak mají možnost poznat cizí zvyklosti a prodiskutovat se svými protějšky rozdíly českého a zahraničního systému.

 

Zahraniční návštěvy na SZŠ Ruská

 

Podrobné informace

Leden 2015 - Návštěva z Francie

Dne 27. 1. 2015 zavítalo do naší školy 62 studentů z francouzského města Nantes. Přijeli z víceoborové školy zaměřené na studium zdravotních sester, vychovatelství, ošetřovatelství a bezpečnost.

více v Aktualitách

 

Červen 2014 – Návštěva z Turecka

Turečtí lékaři, farmaceuti a fyzioterapeuti navštívili naši školu koncem června. Přijeli z Ankary a Istanbulu.

Foto zde

 

Červen 2014 – Návštěva z Izraele

Ještě před prázdninami si prohlédlo SZŠ na 80 pracovníků zdravotnických pojišťoven z Izraele. Byli zvídaví a porovnávali jejich školství s naším.

Foto zde

 

Květen 2014 – Početná návštěva z Normandie

Koncem května navštívilo naši školu 39 studentů a 5 pedagogů z francouzského města Valognes.

Více v aktualitách

Foto zde

 

Únor 2014 – Návštěva z Turecka

Ve dnech 17.2. – 21.2.2014 navštívili naši školu studenti z tureckého města Kars.

Více v aktualitách

Foto zde

 

Prosinec 2013 – Návštěva z Bretaně

Těsně před Vánocemi je výuka už pozvolnější, pro nás maturitní ročníky je to zasloužený odpočinek. V této době těšení se a očekávání svátků  jsme měli možnost seznámit se zahraničními studenty. Tentokrát nás navštívili francouzští studenti z Bretaně.

Poslední předvánoční úterý (17.12 2013) jsme prozkoušeli svoje znalosti z francouzského jazyka v praxi a hlavně poznávali odlišnou kulturu a zvyky. Francouzští studenti měli možnost pečlivě si prohlédnout naši školu, zejména odborné učebny, ve kterých studenti ošetřovatelství nacvičovali, jak podávají léky a jak je nutno zacházet s těmi nejmenšími pacienty – kojenci. Pro studenty byl připravený oběd v naší jídelně a tak měli možnost poznat, jak se vaří u nás. Mnozí z nich viděli prvně guláš s knedlíky a myslím, že to pro ně mohl být velice zajímavý a mnohdy i vtipný zážitek.

Věřím, že pro obě strany byla tato návštěva velice přínosná a obohatila nás. Každý den se nenaskytne možnost poznat smýšlení a kulturu jiné národnosti, obzvlášť s tak milými lidmi.

Foto zde

 

Prosinec 2013 – Návštěva z Norska

V prosinci nás navštívila skupina manažerů ve zdravotnictví z Norska. Nejvíce se zajímali o spolupráci mezi námi a norskými partnery v rámci programu Leonardo da Vinci, které trvá již šest let.

Dopoledne strávili v nemocnici Motol na oddělení konzervativní gynekologie, kde zrovna v rámci individuální mobility programu LdV praktikovaly jejich stážistky. Byli zde přijati staniční sestrou, která je seznámila s chodem celého oddělení a zároveň vyzdvihla pracovitost, ochotu a profesionalitu norských stážistek. Následovalo pak představení teoretické a praktické odborné výuky na naší škole, které bylo podrobně vysvětleno odbornou učitelkou Mgr. Lenkou Šolcovou. Následovala diskuse, které se kromě manažerů zúčastnily i stážistky.

Další část dne strávila naše návštěva ve škole. Zde byli seznámeni formou prezentací s českým vzdělávacím systémem, s výukou i mimoškolními aktivitami studentů, prohlédli si školu a v závěru byli přijati paní ředitelkou PhDr. Ivankou Kohoutovou, Ph.D. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, paní ředitelka odpovídala norským manažerům na otázky, týkající se vzdělávání na naší škole, vedení školy a její manažerské práce.

Obě strany zhodnotily dosavadní spolupráci jako velmi přínosnou a dohodly se na opětovném zapojení obou stran do dalších projektů.

Foto zde

 

Léto 2013 – Návštěva z Izraele

Tento týden nás poctila návštěvou 40 -ti členná delegace z Izraele. Jednalo se o pracovníky ze školství a zdravotnictví. Velmi mile byli překvapeni atmosférou a vybavením školy. Nejvíce však užasli nad tím, že při příchodu návštěvy do třídy, naši žáci povstali. Něco takového u nich zřejmě neexistuje.

Při odchodu moc děkovali a lze předpokládat, že doma budou o nás hovořit jen v superlativech.

Foto zde

 

Léto 2013 – Návštěva z Izraele

Exkurze z Izraele počátkem července byla nečekaná, ale inspirující.

Jednalo se o skupinu technicko-hospodářských pracovníků škol, kteří s velkým zaujetím procházeli všemi patry školy. Návštěvníci se školami srostlí byli opětně naší školou překvapeni, především jejím estetickým působením, čistotou a skvělou uspořádaností. Samozřejmě, že nám úspěchy u cizinců hřejí na duši.

Foto zde

 

Červen 2013 - Návštěva z Francie

Pedagog francouzského jazyka Mgr. Karel Markvart spolu se studentkami Zdravotnického lycea, hovořícími francouzsky, se věnovali skupině ze zdravotnické školy Gençay (region Poitou-Charentes). Francouzští studenti neskrývali překvapení nad naší školou, vybavením odborných učeben, které nejsou s jejich porovnatelné. Záleží zřejmě na typu školy, soukromá, státní, církevní, zřizovaná nadací apod, protože je známo, že zdravotnictví ve Francii je na vysoké úrovni.

Na konci školního roku k nám přijela skupina zahraničních studentů, a to z Francie.

Naši francouzštináři měli tak jedinečnou možnost procvičit si znalosti jazyka konverzací s rodilými mluvčími a třeba se dozvědět i něco nového co se týká kultury, zvyků, formě učení atd.

Na oplátku, že nám umožnili nenásilnou formou si rozšířit naše znalosti francouzštiny, jsme je provedli po naší škole a ukázali vybavení odborných učeben. Studenti nám sdělili, že na jejich škole bohužel nemají odborné učebny, ale vše se učí na stážích.

Na cvičebních figurínách jsme jim předvedli, jak se prování první pomoc (hlavně resuscitace-masáž srdce, dýchání z plic do plic,..) u dospělého a novorozence. 

Studenti byli velmi přátelští a milí a kladli věcné dotazy a připomínky k naší práci a nebáli se si i první pomoc na figurínách sami prakticky vyzkoušet.

Věříme, že návštěva naší školy byla pro ně stejně přínosná a zajímavá jako pro nás, a že se třeba v dohledné době uskuteční ještě další návštěvy či jiná forma spolupráce.

Kendy a Dina Kogay

Foto zdeJaro 2013 - Návštěva z Francouzského institutu Praha

V tomto období navštívil naši školu atašé pro francouzský jazyk pan Gérard Enjolras, aby navázal kontakty s naší školou. Při této příležitosti upozornil na zájem školy Magnan z Nice na spolupráci se SZŠ.

Viz foto: první zleva pan Jiří Votava, odborný referent institutu, atašé, zcela vpravo ředitelka školy PhDr. I. Kohoutová, Ph.D.

Foto zde

 

Jaro 2013 – Turecko

V tomto období jsme na SZŠ přivítali skupinu tureckých farmaceutů. V jejich programu figurovala např. návštěva jedinečné lékárny Fakultní nemocnice v Motole, Státního zdravotnického ústavu se zaměření na farmaka a další. Někteří naši studenti se po setkání s nimi vyjádřili v tom smyslu, že se jim s dospělými komunikuje lépe, než se svými vrstevníky. Odpadají určité rozpaky.

Foto zde

 

Podzim 2012 - Turecko

Ve školním roce 2012/2013 pokračovaly pobytové stáže studentů z tureckých zdravotnických škol na naší škole. Turečtí partneři jsou zapojeni do programu Leonardo da Vinci a z těchto financí jsou pobyty hrazeny.

Připojené fotografie jsou z výuky v odborných kabinetech na naší škole, Střední chemické škole v Křemencově ulici na Praze 1, dále na VOŠ a SZŠ na Alšově nábřeží na Praze 1 a ze  Státního zdravotnického ústavu ve Šrobárově na Praze 10.

Program studijních pobytů se snažíme zaměřit tak, aby všeobecný rozhled byl podpořen návštěvou našich špičkových škol a zařízení, která odpovídají specializaci studentů.

Foto zde

 

Únor 2012 - Turecko

Zpráva o pobytu stážistů z Turecka ve dnech 20.2. až 2.3. 2012 na SZŠ Ruská.

Během 2 týdenního pobytu v Praze měli stážisté z Dortyolu (provincie Hatay v Turecku), příležitost vidět a zažít hodně. Přijeli v počtu 15 se dvěma učiteli ze střední zdravotnické školy, která je zaměřena na výchovu záchranářů-asistentů. Po ukončení čtyřletého studia se jim otevírají dveře k dalšímu vzdělání v profesi záchranář.

Zajímalo nás, jak byli účastníci k cestě do Prahy ze tří stovek studujících na této škole vybráni. Samozřejmě, že za neplnoleté rozhodovali rodiče a dalších hledisek bylo víc. Převažovalo hodnocení o studijních výsledků a současně míra odolnosti a přizpůsobivosti na nové a neznámé. Ne každý z adolescentů je v tomto věku schopen zvládat zátěž dlouhého cestování, neznámé stravy a náročný denní rytmus.

Ale i tak byla to pro ně více či méně velká změna. Svoji roli hrálo jiné klima, náročné cestování a jistě i nedostatek spánku. Po 2 týdnech odjížděli unavení, ale spokojení.

A na otázku, co je nejvíce z návštěv našich sociálních partnerů zaujalo, byla odpověď jednoznačná: urgentní příjem dospělých ve Fakultní nemocnici Motol - zde nás provázela vrchní sestra Bc. Všetečková. Zcela nový akutní příjem pro děti primářky MUDr. Mikulecké, který je svým vybavením přístroji nejmodernějším v republice. Věkové rozpětí dětských pacientů je tu široké a musí zde být připraveni na novorozence až po devatenáctileté. Urgentní příjem má až 80 pacientů denně a co je bohužel smutnou pravdou, třetina urgentně ošetřovaných jsou alkoholici, narkomani a bezdomovci.

Fakultní nemocnice Motol je kapacitou 2 500 lůžek, největší ve střední Evropě. Dalším pracovištěm, které naše hosty uchvátilo, byla Klinika plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Poutavou prezentaci shlédli studenti v přednáškovém sále kliniky v interpretaci vrchní sestry Mgr. Mertové. Opět se jedná o zcela unikátní pracoviště v České republice, kde obdiv a uznání je na místě. Klinika si vede o unikátních operacích záznamy a za ta léta je co ukazovat. Ve FNKV navštívili dále chirurgii, ortopedii a ARO.
Bezesporu jedinečným zážitkem byla i návštěva Ruzyně, kde byly prezentovány vrtulníky policie a záchranné služby americké a německo-francouzské výroby. Provoz těchto helikoptér a jejich údržba nejsou levnou záležitostí, ale zachraňují lidské životy.

Další exkurze mířila do Ortopedické protetiky v Kloknerově ulici na Praze 4. Výroba protéz, zdravotních ortopedických vložek, to jsou stěžejní činnosti tohoto špičkového a v tomto oboru nejrozsáhlejšího pracoviště v celé střední Evropě. Stroje a veškerý používaný materiál se ale dováží z Německa, které dodává špičkový materiál a vše potřebné v nejvyšší možné kvalitě. Každému klientovi se zde věnují, zdravotní pomůcka je přímo na míru. Vše hradí zdravotní pojišťovny. Toto unikátní pracoviště pomáhá osobám s postižením žít pokud možno běžným životem.

V naší škole se turečtí hosté podívali do hodin teorie i praxe Ošetřovatelství jako např. cévkování, výplachy střev, aplikace injekcí, první pomoc včetně resuscitace, vyšetřovatelské a rehabilitační polohy, aktivizace nemocných, ale i hudební výchovy, výuky cizích jazyků, občanské nauky, chemie a fyziky.

Třem třídám 4. ročníků byla dána možnost shlédnutí prezentace turecké skupiny. Bylo to velmi podnětné setkání, dotazů padalo bezpočet, nacházely se vzájemné odlišnosti a naopak i případné shody.

Na závěr pobytu navštívili studenti naši partnerskou školu v Čakovicích, kde současně v Hotelu Janeček také bydleli a stravovali se. Ve střední škole nás ochotně přijala Mgr. Věra Nováková, ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, které poskytuje vzdělání kuchařům,servírkám, manažmentu do hotelových komplexů a hromadného stravování. Raritou je obor Chovatel cizokrajných zvířat. Turečtí stážisté zde dostali oběd, bramborovou polévku, kuře s nádivkou a rýží, zeleninový salát, koláčky a kávu. Koláčky- tvarohové, makové a s džemem zůstaly bohužel bez odezvy, ale i tak to byl velký úspěch školy, protože turecké hosty lze naší kuchyní uspokojit nikoli pokaždé. 

 

2011 - Dánské království

Z nejstaršího evropského království Dánska nás navštívili studenti ze Skive Gymnasium & HF (850 studentů se zaměřením na pedagogiku a zdraví) v doprovodu svých vyučujících Brigitte Lyngholm, která učí angličtinu a náboženství a Kristine Kortnum, specializovanou na dějepis a psychologii. Město Skive (20000 obyvatel) se nachází v severozápadním Dánsku na Jutském poloostrově, kde je poměrně malá hustota obyvatelstva, Dánů je pouhých 5 milionů. Skive gymnázium je uprostřed přírody na kraji města a současně velkoryse vybavené technikou včetně společenského sálu.

Naše škola se hostům líbila, ale přišla jim v porovnání s jejich málo prostorná a v husté zástavbě. Bylo jim divné, že naši studenti nemají při výuce u sebe vlastní notebooky a nedělají si do nich poznámky. Studenty hodnotili jako pozitivně naladěné, ale ostýchavé a málo komunikativní.

Foto zde

 

2011 - Německo - Wittenberg

Němečtí studenti a jejich pedagogové obdivovali vybavení naší školy a pozvali nás do historického města Wittenbergu.

Studenti, budoucí zdravotní sestry z Evangelické diakonie zdravotnické školy z Lutherstadt Wittenbergu, navštívili naší školu. Byli překvapeni nejen její velikostí a množstvím studujících, ale současně estetičností budovy v upravené zahradě. Překvapeni byli i jejím vybavením, cvičnými lůžky s figurínami i množstvím odborným pomůcek k výuce. Na oplátku nás pozvali k sobě do Wittenbergu. Rádi jejich pozvání přijímáme.

Foto zde

 

2011 - Německo - Dortmund

V 2. polovině června nás navštívila poměrně početná skupina studentů ze Zdravotnické školy z Dortmundu. Jednalo se již o jejich třetí návštěvu naší školy.

Studenti byli rozděleni do dvou skupin a každá přišla jiný den. Věnovali jsme se jim maximálně. Prohlídka školy spočívala i v jejich aktivním zapojení v odborných učebnách i v utkání s našimi studenty v házené. Obě skupiny navštívily Kliniku plastické chirurgie ve FNKV. Zde je opravdu čím se chlubit, výkony lékařů při závažných zraněních, souhra celého ošetřovatelského týmu a v neposlední řadě bezvadná čistota. Tato klinika je plně srovnatelná s úrovní nemocnic v Německu. Bohužel to zatím ještě není běžný standard v České republice.

 

2011 - Francie - Strasbourg

Navštívila nás 46 členná skupina studentů z Francie a to přímo ze Strasbourgu sídla Rady Evropy, Evropského parlamentu a Evropského soudu pro lidská práva.

Osud tohoto území Alsaska byl velmi pohnutý, několikrát patřil k Německu a nyní je již od konce 2. s.v. opětnou součástí Francie. Je tedy více než samozřejmé, že to na historii a ještě i současnosti zanechalo své stopy. Není ničím zvláštním, že paní ředitelka školy M. Schoenfelder a její kolegyně mluvily nejen francouzsky, ale i plynně německy.

Studenti, kteří přišli na návštěvu školy studují na úrovni bakalářů a učí se na Institutu vzdělávání ve zdravotní péči Sv. Vincenta (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRNIER SAINT VINCENT, Strasbourg).

Foto zde

 

2011 - Belgie - Tournai

Na 84 studentů s pedagogy z Vyšší odborné zdravotnické školy z belgického města Tournai (Institut des Techniques Hospitalieres Jeanne D’ Arc A.S.B.L. ,Quai des Salines 28, 7500 TOURNAI – www.iteho-jeannedarc.be) navštívilo dne 29. března naši školu a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Byla jich plná jídelna a ještě obtížnější byl pohyb v naších odborných kabinetech. Díky maximální disciplinovanosti návštěvy, naši hosté už studia končí a brzy nastoupí na pozici zdravotních sester, vše proběhlo ke spokojenosti obou stran.

S ohledem na vysoký počet studentů byli rozděleni do tří skupin, ve kterých absolvovali kolečko po nemocnici. Za přispění náměstkyně pro ošetřovatelství Mgr. Trpišovské a všech vrchních sester dostalo se skupinám maximum informací.

Belgičtí hosté navštívili Internu, pracoviště kardiologie, Rehabilitační kliniku, Léčebnu dlouhodobě nemocných, Kliniku Plastické chirurgie a Kliniku Ortopedie a traumatologie.

Při rozloučení nás vedoucí delegace paní Chantal Deroeck pozvala k návštěvě jejich školy a slíbila, že zařídí i návštěvy zdravotnických zařízení. Tamní škola je početně srovnatelná s naší, ale studenti jsou starší, jde o vyšší odbornou školu. Od Bruselu je toto město vzdáleno 100 km, což obnáší z Prahy 12 h cesty autobusem. Zbývá tedy “pouze“ obstarat, nikoliv malé, finanční prostředky! A jede se!

Foto zde

 

2011 - Francie - Ponti v Bretani

Z Institutu pro ošetřovatelství v Bretani, město Pontivy, přijela početná delegace ošetřovatelek s dokončeným vzděláním i posluchaček Institutu. Studentky i absolventky si odborný pobyt v Čechách hradily z vlastní kapsy a cestovní agentura, která jim pobyt připravovala, vybrala k exkurzím řadu zdravotnických i sociálních zařízení.

Do Prahy přiletěly sice letadlem, ale nebylo pro ně snadné, v tak početné skupině, používat pražskou MHD a jízda tramvají byla pro ně zcela nová. Navštívily Detox v Nemocnici milosrdných sester na Praze 1, Dům seniorů na Praze 4, Dětský domov Klánovice, Rehabilitační ústav Kladruby, Vojenskou nemocnici ve Střešovicích, Hospic v Čerčanech a ze zdravotnických škol byla vybrána právě naše škola. Jak nám při odchodu sdělily, to, že mohly přjít do tříd a přímo do výuky, bylo to pro ně mimořádně zajímavé. Školu si prohlédly od 4. patra až po suterén. Odcházely spokojené a bohatší o další podněty.

 

2010 - Afganistán

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vybralo pro stážisty z Afgánistánu k prohlídce pražských škol právě SZŠ Ruská, Praha 10.

Zástupci z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví z Afganistánu se po procházce školou vyjádřili jen v superlativech: "Vyslovili vřelé díky za vstřícnost, komunikativnost a vlídnost přijetí, které se jim dostalo. Vybavení školy, její estetický vzhled a celkovou atmosféru hodnotili spontánně a velmi pozitivně.

Jak je z doprovodných fotografií patrné, přijali jsme je s dobrou myslí a dokonce jsme je potěšili i naměřeným skvělým krevním tlakem. Pro mnohé z nás to byl jistě nevšední zážitek.

Foto zde

 

2009 - Německo - Dortmund

Návštěva 60 studentů s pedagogickým doprovodem poctila naši školu koncem června 2009. Skupina přijela z Dortmundu ze zdravotnické církevní školy Pflegeschule Dortmund-Süd und Schwerte gGmbH.
Zrovna se hodilo, že v tělocvičně probíhala soutěž v Maskování poraněných v předmětu první pomoci. Určitě bylo co ukázat!

Početnou delegaci Němců přivedl diplomovaný pedagog ošetřovatelství pan Tobias Strippel. Jejich škola je moderní a plně vybavená. Nabízí studium pro 200 posluchačů. Někteří studenti v denním studium jsou už starší až do 40 let věku, večerní forma vzdělávání neexistuje. Škola má vlastní kolej a je napojena na sociální a zdravotnická zařízení v Dortmundu.

A tak uvidíme, zda se nám podaří navštívit je!!

 

2009 - Francie - Dunkergue

Nečekaně příjemná návštěva ze zdravotnické školy z francouzského města Dunkerque v naší škole.

Konečně máme spojení do Francie a to na Institut de Formation en Soins Infirmier de Dunkerque, Impasse Floreal Bp 6367, FRANCE TEL. 0033//28285680 odborná učitelka Madame Sylvie Siebierski a ředitelka školy Madame Francoise Faes (francoise.faes@ch.dunkerque.fr).

Foto zde

 

2009 - Norsko

Vztahy se zahraničím vedly tentokrát až do Norska (únor 2009)

Pětice praktikantek Thea, Ramona Sylvi, Renathe a Grete z pěti míst Norska strávila 4 týdny v kontaktu s naší Střední zdravotnickou školou. Zavítaly mezi studenty do hodin angličtiny a současně se zapojily do praktické výuky ve čtyřech pražských nemocnicích (v LDN Vojenské nemocnice ve Střešovicích, Všeobecné fakultní nemocnici, Kojeneckém ústavu FTNsP a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady).

Norské praktikantky, doma orientované na nejrůznější podoby domácí péče o staré a handicapované občany, měly u nás co poznávat a objevovat. Některé z nich mají již svoji stálou klientelu, jiné začínají. Přiznaly, že ani jedna nezná způsoby běžné v nemocnicích v Norsku a tak porovnání s našimi nemocnicemi nebylo z těchto důvodů možné.

Jediná Thea je zvyklá na město, žije v malé vesnici poblíž Osla, ostatní bydlí roztroušeně v západní i severní části země, která se s osídlením 4,6 mil. obyvatel řadí k poměrně málo zalidněným částem světa. Únor patří i v Norsku k zimním měsícům, kdy teploty dosahují –15 až –40 stupňů Celsia. Ale jsou i výjimky, nejnižší naměřená teplota na severu dosáhla –53 stupňů.

A jak se v těch mrazech oblékají? Používají několik vrstev oblečení a svoji roli mají ničím nenahraditelné kožešiny. A když je venku hodně zima, zůstávají doma a vykonávají ty nejnutnější práce. Odklízení sněhu patří mezi ně. A někde nastává i období stálé tmy, kdy ani na to zvyklým jedincům nebývá nejveseleji. Zima je dlouhá 4 – 5 měsíců, poté následuje krátké dvouměsíční jaro, kdy je teplota kolem nuly až + l0 stupňů. Léto trvá 6 týdnů s teplotami 15 až 22 stupňů, jen výjimečně více a krátký podzim s teplotami kolem 15 stupňů znovu předá žezlo královně zimě.

Nejen počasí je odlišné od našeho, ale i forma a délka odborného vzdělávání. Do jejich Vyšší střední odborné školy nastupují již plnoletí, kteří mají za sebou gymnázia či jiné školy. Dva roky se věnují teorii a dva roky pracují v praxi pod dohledem instruktora. Poté získají k ukončení vzdělání diplom, který je opravňuje k výkonu jejich ošetřovatelského a pečovatelského povolání.

Naše nemocnice byly pro Norky velkým překvapením, nikdy se nesetkaly ani s péčí o dítě, takže Kojenecký ústav v Krči znamenal pro ně velký objev. Samozřejmě Praha je uchvátila a překvapila. Byly ubytovány v apartmánech v Jindřišské ulici a nemohly se vynadívat na naše pamětihodnosti a poměrně mohutné stavby v centru města. Týden před příchodem na naší školu zajistil pro ně organizátor Sogn og Fjordane Fylkeskommune se sídlem v Leikangeru poznávací program. Norská strana reprezentovaná panem Hans-Borge Lillehaugem získala na cestu grant a tak se mohly dívky a mladé ženy u nás více porozhlédnout. Uchvátil je IMAX Praha, s něčím takovým se nesetkaly. Ale překvapení byla ještě další, Národní muzeum, Židovské muzeum, Muzeum komunismu, Památník Terezín, Televizní věž na Žižkově, Divadlo Ta Fantastika. Kdo z nás byl všude tam, kde oni? A to nám nebrání drsné klimatické podmínky Norska! Ale je rovněž pravdou, že turisty dnes vyhledávaný cíl Norska, Severní mys (North Cape), byl i pro ně zahalen tajemstvím.

Z internetu zjistíme, že Severní mys je 300 metrů vysoký skalní útes na norském ostrově Mageroya, což je jedno z nejsevernějších míst Evropy. V létě tu lze pozorovat tzv. půlnoční Slunce. Na drsný ostrůvek se dostaneme 6,8 km dlouhým tunelem, který zprvu klesá do hloubky přes 200 m a posléze vyústí až na útesu.

A co hosté oceňovali? Vysoko hodnotili, že naše odborné učitelky vyučují žáky teorii a zároveň je mají na praktickou výuku. Nedochází pak k tomu, že je učitelka ve škole něco naučí a v praxi je to pak jinak. V Norsku mají ve škole učitelku a na praxi sestru. Jednotné vedení žáka ve škole a při praktické výuce tedy neznají.

A jak se jevily norské praktikantky nám ve škole? Usměvavé, vstřícné, komunikativní a hlavně ovládající angličtinu. Rytmus jejich práce je jiný, než je běžný v našich nemocnicích a tak nebyly zvyklé na tempo, kterým se u nás pracuje.
Také samozřejmě přišla řeč na odborné otázky, tedy péči o klienty. Během týdne, uvedla nejstarší z nich Sylvi, majitelka farmy ze západní části Norska, vykoná u nich kolem 20 návštěv. Jde o komplexní péči, koupání a někdy i krmení klientů, které hradí obec, úklid a nákup zajišťuje Sylvi za příplatek z peněz svých klientů. Komplikovanější případy handicapovaných osob vyžadují supervize, vědomosti a rady šéfa, který nabádá, že na pacienta je třeba neustále mluvit, říkat mu, co se s ním dělá a co bude následovat.

A jaké úvahy se pojí s jejich návštěvou? Tendence posilovat domácí péči u nás je tou správnou cestou. Minimalizace gigantických domovů seniorů by měl být cíl našeho snažení a k tomu pomůže v budoucnosti i dorost, který naše škola vychovává. Péče o člověka má mnoho podob, v domácím prostředí je to návrat do doby našich předků. Tzv. vejměnky
pro staré členy rodiny měly svoje přirozené opodstatnění a tito lidé dožili život v místě, kde se narodili.

Hlavními garanty pobytu praktikantek z Norska byly MUDr. Marie Nejedlá a RNDr. Dagmar Kenkušová.

  

2008 - Nizozemí

Z města Breda, vzdáleného 80 km od Amsterdamu přijelo ze střední školy Vitalis College 31 studentů se dvěma vyučujícími.

Tuto střední školu navštěvuje na 900 studentů a oddělení zdravotnictví Health Care má přibližně 500 studentů ve věku od 16 let výše. Škola je čtyřletá a po absolvování získávají studenti certifikáty v oboru zdravotnická sestra. Výuka je v týdnu rozložena ve čtyřech dnech přímo ve škole a jeden den v týdnu se dochází na praxi. Studenti praktikují ve třech městských nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních tohoto čtvrtmilionového města.

Z rozhovoru se studenty a jejich pedagogy je zřejmé, že při výuce dominuje samostatná práce. Každý posluchač si musí opatřit studijní materiál, vyhledávat pojmy a souvislosti na Internetu. Nizozemští hosté sami hovoří o experimentu při tomto novém výukovém programu. Na praxi studenty nedoprovázejí odborní pedagogové, jako je tomu u nás, ale ujímá se jich odborný personál příslušného pracoviště. Nizozemští studenti přicházejí na naší škole přímo do výuky a tak mají možnost srovnání. Ukazuje se, že se proces vzdělávaní v obou školách značně liší.

Předpokládá se, že naše škola bude tuto návštěvu opětovat a jsme proto zvědavi, jak to ve Vitalis College z pohledu studentů a pedagogů skutečně vypadá.

 

na začátek stránky

 

Novinky

Provoz školy v době jarních prázdnin

V termínu od pondělí 24. 2. do pátku 28. 2. 2020 má SZŠ Ruská jarní prázdniny. přístup do školy bude možný od 8 do 15 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto najdete v odkazu Přijímací řízení, Přijímačky nanečisto.

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky, mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz