RNDr. Eva Chundelová 2.6.2020
Sdílet  

Přednáška neziskové organizace Rosa

Přednáška neziskové organizace Rosa

Dne 17. října 2019 proběhla na Střední zdravotnické škole Ruská přednáška organizovaná neziskovou organizací Rosa. Tato organizace se zaměřuje na problematiku domácího násilí a to zejména na násilí vedené proti ženám. Rosa – centrum pro ženy z.s. poskytuje sociální poradenství v informačním a poradenském centru a to včetně telefonické krizové pomoci. Centrum také poskytuje ohroženým ženám pomoc formou azylového ubytování s utajenou adresou.

Přednášku vedly paní Marie Vavroňová, ředitelka spolku a paní Zdena Pokorná, zástupkyně ředitelky této organizace. Studenti byli nejprve seznámeni s činností a s aktivitami této organizace a poté se přednáška věnovala konkrétním případům z praxe. Vzhledem ke studijní orientaci naší školy, soustředily se přednášející na, pro naše studenty zajímavé téma, a to na násilí vedené vůči zdravotnickému personálu, či vůči příslušníkům jiných záchranných složek. Instruktážní video, které přednášející průběžně komentovaly, podrobně radilo zdravotníkům, jak se mají zachovat v konkrétních situacích. Umět rozpoznat agresora podle prvotních, pro laika těžko rozpoznatelných, příznaků počínající agresivity, je jistě důležitá schopnost, kterou mohou ocenit budoucí profesionálové ale také laická veřejnost.    

Přednášky se zúčastnily všechny letošní maturitní třídy. Zájem studentů o přednášku, jejich dotazy, byly dokladem toho, že celou akci můžeme hodnotit jako přínosnou a zajímavou.

Mgr. Ivan Krejčí