RNDr. Eva Chundelová 1.10.2020
Sdílet  

Důležité informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, vážení žáci,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření s účinností od 5. října 2020 od 00:00 do 18. října  do 23:59 hod Vám sděluji následující informace:

  • Od 5.10.2020 do 18.10.2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách (viz odkaz č. 1), tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování a praktickou přípravu,
  • z výše uvedeného je zřejmé, že se žáci vzdělávají distanční formou,
  • vyučující přecházejí na distanční způsob výuky. Toto se nevztahuje pro vyučující praktického vyučování ve smluvních zařízeních (zdravotní a sociální služby, střelecká příprava a pracoviště oboru ortoticko - protetický technik),
  • distanční výuka probíhá podle  metodického doporučení (viz odkaz č. 3)
  • distanční výuka probíhá podle stálého rozvrhu (distančně lze učit ON-LINE, OFF-LINE a formou konzultací),
  • další informace o způsobu výuky Vám sdělím v příštím týdnu, podle vývoje epidemiologické situace a na základě organizace výuky (snaha je i o prezenční výuku odborných předmětů - cvičení v učebnách školy),
  • po uzavření školy bude opětovně provedena plošná desinfekce prostor a povrchů,
  • žádám Vás, přistupujte k distanční výuce zodpovědně, sledujte zadané úkoly, buďte aktivní,
  • také žádám rodiče o důslednou kontrolu vypracování zadaných úkolů,

Sledujte webové stránky školy, Bakaláře, FB školy a emaily, veškeré informace, stejně jako na jaře Vám budu nadále sdělovat.

Škola bude pro veřejnost uzavřena, v případě potřeby kontaktujte emailem vyučující, popř. vedení školy. K dispozici bude denně od 8:00- 15:00 studijní oddělení na telefonním čísle 733 760 254, 246 090 836, 246 090 802.

Všem žákům i rodičům přeji pevné zdraví. Snahou školy je zvládnout období distanční výuky, aby byla co nejpřínosnější pro žáky i učitelé.

Zároveň je na prvním místě ochrana zdraví a zajištění bezpečného prostředí. I při distanční výuce z domova nezapomeňte na dodržování 3 R (roušky, rozestupy, ruce).

V případě dotazů kontaktujte třídní učitelé, studijní oddělení nebo vedení školy.

 

Odkaz č. 1 – Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 (http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-c--15-2020-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy---omezeni-provozu-zarizeni-poskytujicich-vzdelavani-a-volnocasove-aktivity-5295_5295_161_1.html)

Odkaz č. 2 – Tisková zpráva MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/

Odkaz č. 3 – Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem - https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf

 

Ochrana osobních údajů ze strany hygienické stanice HL m prahy

http://www.hygpraha.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju_498_1.html