RNDr. Eva Chundelová 13.10.2020
Sdílet  

Aktuální informace ze dne 13.10.2020

Vážení rodiče, vážení studenti,

na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 Vám sděluji (https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1):

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

-        škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
-        škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
-        praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku !!!!

Všichni studenti odborné praxe přecházejí na distanční výuku (obdobně jako u teoretického vyučování).

V případě potřeby kontaktuje své třídní učitelé, popř. vedení školy.

Všem Vám přeji pevné zdraví v této těžké době.

PhDr. I. Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy