Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Harmonogram pro maturující ročníky

Harmonogram maturitní zkoušek ve školním roce 2017 - 2018 naleznete také v záložce Informace pro maturanty.

 

Harmonogram pro maturující ročníky

Údaje se budou v průběhu roku doplňovat a upřesňovat, sledujte je průběžně!

 • V průběhu října aktualizovat u svého třídního mailovou adresu, budou na ni chodit pozvánky k písemné části MZ, výsledky DT, výpisy hodnocení PP
 • Do 27. 11. 2017 podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky (platí i pro opravné či náhradní termíny) – přihlášky obdrží třídní v druhé polovině listopadu, pro bývalé absolventy je k vyzvednutí u Mgr. Šiklové
 • S přihláškou se podává i originál posudku pedagogicko- psychologické poradny (pokud žádáte o uzpůsobení podmínek)
 • Od 7.12 do 16. 12. 2017 kontrola údajů v kontrolní sestavě a na výpisu z přihlášky, potvrzení správnosti údajů v obou listinách podpisem
 • Do 21. 3. 2018 poslat elektronicky vyučujícím českého jazyka seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce v tabulce četby (pokud po kontrole budou zjištěny nedostatky, je nutné opravenou verzi odeslat do 31. 3. 2018)
 • Začátek dubna – zaslání pozvánky k písemným částem MZ mailem, podpis o předání pozvánky
 • přihlášení na portál Cermatu – budete zda mít výsledky DT, PP, opravené záznamové archy, protokol o výsledcích společné části
 • písemná práce z Čjl -  duben 2018
 • 20. dubna 2018 - ukončení klasifikace 4. ročníků a 5. V (potom bude stanoven konečný rozpis ústních zkoušek).
 • 27. dubna 2018 - předání závěrečných vysvědčení
 • Do konce dubna 2018 budou mít žáci odevzdány všechny věci půjčené ve škole (knihy, pláště, klíčky od skříněk, pomůcky apod.
 • K maturitní zkoušce jdou jen ti žáci, kteří mají úspěšně ukončený 4. ročník
 • didaktické testy a písemné práce - 2 - 15. května 2018 (kromě PP z Čjl)
 • Studijní volno v délce 5 dnů (nemusí být pohromadě) - konec dubna 2018 a v následujících volných dnech mezi PP, DT, praktickými a ústními maturitami.
 •  praktické maturitní zkoušky - 9 - 16. května 2018
 •  ústní maturitní zkoušky - termín bude upřesněn (květen)
 • Vysvědčení o maturitní zkoušce - 2 pracovní dny poté, co budou Centru předány všechny výsledky ústních a profilových zkoušek za třídu, po domluvě s třídním předání vysvědčení třídě v  co nejkratším termínu
 • červen 2018 - vygenerovány protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky
 • červen 2018 - přihlášky pro podzimní zkušební období
 • červen 2018 - kontrola přihlášek, podpis kontrolní sestavy
 • červenec 2018 - – podpis protokolu o výpisu z přihlášky - povinně
 • Polovina srpna – pozvánka k písemným maturitám mailem

Žák přestává být žákem školy den po předání vysvědčení třídě. O sociální a zdravotní pojištění se po tomto datu musí dál starat sám.

 

 

Novinky

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto byly poslány všem zúčastněným na uvedený mail. Pokud jste výsledky neobdrželi, prosím napište na siklova@szs-ruska.cz

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny proběhnou na SZŠ  Ruská od pondělí 12. 2. do pátku 16. 2. 2018.

Informace pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/2019  bude v době jarních prázdnin, tj. od 12. 2. do 16. 2. 2018 otevřena škola a studijní oddělení od 8.00 do 14.30 hod.

Jarní termín maturitní zkoušky

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce 2018 a podepsání protokolu povinné pro všechny opakující u Mgr. Šiklové (nebo na studijním oddělení)  v termínu 6.12.2017 – 13.12.2017.

Přijímačky nanečisto

Informace o konání Přijímaček nanečisto inaleznete v záložce Přijímací řízení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz