Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Vyjádření ředitelky SZŠ č. 7

10.6.2014

Vyjádření k odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy v Praze, Ruská 2200/91, Praha 10, PSČ 100 00.

 

Dne 2. září 2013 žákyně ze zahraničí na vlastní žádost zanechala studia na SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10.  Na žádosti k zanechání studia žákyně uvedla „z jiných důvodů – nenošení pokrývky hlavy“. Žákyně nedoložila ve stanoveném termínu požadované doklady – povolení k pobytu na území ČR a nedodržela tak naši oboustrannou dohodu.

Předešlé informace o průběhu celé kauzy naleznete v  aktualitách na webových stránkách školy, v článcích označených jako vyjádření ředitelky školy 1,2,3,4 a 5. Přislíbila jsem, že o dalším průběhu kauzy odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy, Ruská 2200/91, Praha 10 budu i nadále informovat.

  • Dne 11. 3. 2014 mě navštívila veřejná ochránkyně Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., (dále VOP) se svými asistenty. Jednání začalo v 16.30 hodin a bylo ukončeno cca v 18 hodin s tím, že návrh zápisu a vyjádření k situaci obdržíme do 30 dnů.
  • Na základě jednání ze dne 18. 3. 2014 a mailové korespondence se zástupkyněmi odboru školství, mládeže a sportu MHMP bylo dohodnuto, že připomínky ČŠI zapracuji po obdržení stanoviska od VOP.
  • Dne 8. 4. 2014 jsem obdržela na základě usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 1. 4. 2014 Opatření odboru školství, mládeže a sportu MHMP přijaté na základě výsledku šetření stížnosti ve výše uvedené věci Českou školní inspekcí. Bylo mi uloženo, abych přijala ve své kompetenci opatření pro zamezení opakování zjištěného nedostatku.   
  • Dne 15. 4. 2014 jsem obdržela sdělení s přílohou navazující na jednání, které proběhlo 11. 3. 2014 na SZŠ Ruská 2200/91. Byla jsem požádána o jeho doplnění a připomínky s tím, že je mám zaslat do 10 pracovních dnů pracovnici úřadu VOP, která připravuje podklady ke zprávě o šetření.
  • Dne 25. 4. 2014 jsem zaslala VOP požadované doplnění zápisu.
  • Dne 30. 4. 2014 jsem prostřednictvím e-mailu obdržela z Kanceláře veřejného ochránce práv sdělení, že pokud nebudu mít ke konečné verzi zápisu připomínky, bude považován za finální verzi. Dále mi bylo sděleno, že v rámci šetření ochránkyně byly osloveny některé další subjekty, aby byl utvořen komplexnější náhled na danou problematiku. Zpráva VOP bude vydána nejpozději do začátku letních prázdnin a  bude zaslána mně i stěžovatelce.
  • Vzhledem k tomu, že jsem dosud neobdržela vyjádření VOP, tak jsem na den 12. 5. 2014 svolala Školní radu k projednání úpravy Školního řádu, který byl obratem zveřejněn na webových stránkách školy. 
  • Dne 30. 4. 2014 mi bylo oznámeno ČŠI, že v úterý 13. 5. 2014 bude v SZŠ Ruská 2200/91 zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a), b), c) a d)  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a že předmětem inspekční činnosti bude hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve střední škole.

Inspekční činnost byla zahájena dne 13. 5. 2014 několika školními inspektory, včetně zástupců MV ČR a trvala čtyři pracovní dny. Dne 16. 5. 2014 byla inspekční činnost ukončena ústním zhodnocením za přítomnosti všech školních inspektorů, zástupkyně odboru školství a sportu MHMP, zástupců vedení školy a dalších pracovníků školy. Písemné vyjádření máme očekávat do 30 dnů od ukončení inspekční činnosti. Při ústním hodnocení bylo konstatováno, že inspekce proběhla bez zjištěných závad.

Děkuji všem za podporu a trvalý zájem o výše uvedenou problematiku a i nadále budu veřejnost prostřednictvím těchto webových stránek o vývoji situace informovat.

 

V Praze 10.6.2014

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy

 

Vyjádření číslo 6

 

zpět

 

Novinky

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky , mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Volby dvou členů do školské rady ( za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků) se konají 3.10.2019 od 10.00 do 17.00 v atriu školy. V případě neplatnosti voleb (při malé účasti voličů) se budou konat dne 15.10.2019 od 10.00 do 17.00 tamtéž.

Seznam kandidátů je k dispozici ve škole u předsedy školské rady a na nástěnce školy. Voliči jsou plnoletí žáci a zákonní zástupci neplnoletých žáků.

Zahájení školního roku 2019/2020

Informace o zahájení školního roku a umístění tříd naleznete v záložce Aktuality.

Švýcarsko

Ve dnech 30.9. - 5.10.2019 pořádá naše škola odbornou exkurzi. Více v aktualitách.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz