Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Vyjádření ředitelky SZŠ č. 6

21.3.2014

Vyjádření k odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy v Praze, Ruská 2200/91, Praha 10, PSČ 100 00


Dne 2. září 2013 žákyně ze zahraničí na vlastní žádost zanechala studia na SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10.  Na žádosti k zanechání studia žákyně uvedla „z jiných důvodů – nenošení pokrývky hlavy“. Žákyně nedoložila ve stanoveném termínu požadované doklady – povolení k pobytu na území ČR a nedodržela tak naši oboustrannou dohodu.

Počátkem září se na mě písemně i ústně obrátily nevládní organizace, např. Sdružení pro integraci a migraci, s žádostí o sdělení „důvodů vyloučení zahraniční studentky“. Předmětné žádosti mne velmi překvapily, jelikož k žádnému vyloučení „zahraniční studentky“ nedošlo. Celá záležitost byla medializována. Další informace o průběhu celé kauzy naleznete v  aktualitách na webových stránkách školy, v článcích označených jako vyjádření ředitelky školy 1,2,3,4 a 5. Přislíbila jsem, že o dalším průběhu kauzy odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy, Ruská 2200/91, Praha 10 budu i nadále informovat.

Dne 16. 1. 2014 jsem prostřednictvím oddělení rovného zacházení veřejného ochránce práv obdržela žádost o vyjádření k zadaným otázkám. Moje odpověď na ně byla odeslána 11. 2. 2014.

Dne 11. 2. 2014 jsem zaslala žádost ministru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA., o stanovisko k výkladu Školského zákona v návaznosti na Školní řád SZŠ Ruská, Praha 10, Ruská 2200/91 (č. j.: 180/2014) i s dotazem, jak postupovat při hodinách tělesné výchovy při výuce cizinců. Odpověď jsem do dnešního dne neobdržela.

Dne 11. 3. 2014 mě navštívila ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., se svými asistenty. Jednání začalo v 16.30 hodin a bylo ukončeno cca v 18 hodin s tím, že návrh zápisu a vyjádření k situaci obdržíme do 30 dnů.

Dne 10. 3. 2014 jsem obdržela e-mailem výsledek šetření stížnosti adresované České školní inspekci pod č. j.ČŠIA-84/14-A. Informace o výsledku tohoto šetření můžete získal na ČŠI.

Dne 18. 3. 2014 jsem navštívila JUDr. Jitku Dolejšovou, pověřenou řízením odboru školství, mládeže a sportu MHMP, a předala jsem jí informace o všech jednáních písemně i ústně. Bylo dohodnuto, že další naše jednání bude uskutečněno po obdržení vyjádření paní ombudsmanky Mgr. Anna Šabatové, Ph.D., a pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA.

Děkuji všem za podporu a trvalý zájem o výše uvedenou problematiku a i nadále budu veřejnost prostřednictvím těchto webových stránek o vývoji situace informovat.

V Praze 21. 3. 2014         

                                        

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

ředitelka školy

 

zpět

 

Novinky

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky , mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Volby dvou členů do školské rady ( za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků) se konají 3.10.2019 od 10.00 do 17.00 v atriu školy. V případě neplatnosti voleb (při malé účasti voličů) se budou konat dne 15.10.2019 od 10.00 do 17.00 tamtéž.

Seznam kandidátů je k dispozici ve škole u předsedy školské rady a na nástěnce školy. Voliči jsou plnoletí žáci a zákonní zástupci neplnoletých žáků.

Zahájení školního roku 2019/2020

Informace o zahájení školního roku a umístění tříd naleznete v záložce Aktuality.

Švýcarsko

Ve dnech 30.9. - 5.10.2019 pořádá naše škola odbornou exkurzi. Více v aktualitách.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz